Faren til IS-søstre: De er trolig i live, men prisgitt IS-krigerne

To unge småbarnsmødre fra Bærum kan være blant IS-krigere som nå blir drevet fra skanse til skanse i Syria.

Sadiq Jumas to døtre dro til Syria og giftet seg med hver sin IS-kriger som de fikk barn med. Fire år senere håper faren at barn og barnebarn lever.
  • Olga Stokke

Hvor er de? Ingen vet sikkert. De to Bærum-søstrene ringer ikke hjem. Fire år er gått siden søstrene som da var 16 og 19 år, dro til Syria. Der giftet de seg med hver sin IS-soldat og fikk hver sin datter som nå er vel to år.

Søstrene har dermed utgjort gruppen på 40 kvinner og menn som har reist fra Norge til Syria for å slutte seg til IS og dens oppbygging av det såkalte islamske kalifatet. Terrorgruppen underla seg store landområder i Syria og Irak – men det siste året er IS blitt drevet fra skanse til skanse av Den USA-støttede arabisk-kurdiske alliansen Syriske Demokratiske Styrker (SDF) i Syria.

Flykter til fots

– Døtrene mine er trolig sammen med 30 andre kvinner og deres barn med skandinavisk bakgrunn som har flyktet fra Raqqa. De flykter fra krigshandlingene, sier Sadiq Juma, Bærum-søstrenes far.

En syrisk stridsvogn skyter mot fiendtlige styrker like ved grensen mellom Syria og Irak. Bildet er hentet fra en video som er blitt publisert av den syriske hæren.

Juma har fulgt spent med på at IS er blitt jaget ut av Mosul i Irak, deretter Raqqa, Deir ez-Zor – og nå senest Albu Kamal, den siste byen som IS kontrollerte i Syria. Men Syrias regjeringsstyrker rakk knapt å erklære seier i Albu Kamal på grensen mellom Syria og Iraka før IS-krigere dukket opp fra underjordiske tunneler.

Nylig fikk Juma informasjon om at døtrene hans trolig var på vei til Albu Kamal.

– Jeg fikk vite at kvinner og barn går til fots, at de var på vei til Albu Kamal. De er sammen med mennene sine, sier Juma.

Informasjonen får Bærumsmannen av slektninger til andre nordmenn som befinner seg i IS-kontrollerte områder i Syria. Hverken Juma eller Aftenposten har mulighet til å kontrollere opplysningene.

Han understreker at hverken han eller hans kone har vært i kontakt med døtrene på halvannet år. Døtrene ringer ikke hjem. Han erkjenner at han er prisgitt de små drypp med informasjon som han får fra andre som har litt kontakt med sine barn i Syria.

40 fra Norge

Til tross for at IS er blitt utsatt for massive angrep, opererer fortsatt PST (Politiets sikkerhetstjeneste) med at 40 personer fra Norge befinner seg i IS-kontrollerte områder i Syria.

Det er grunn til å tro at alle har fått barn, det er dermed minst 40 norske barn som har vokst opp i IS-kontrollerte områder.

– Ingen av dem er kommet tilbake til Norge. Ingen har overgitt seg, oss bekjent. Men mange av dem som har reist fra Norge, er trolig døde som følge av krigshandlinger, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST (Politiets sikkerhetstjeneste).

Han understreker at situasjonen er svært uoversiktlig. Det kommer lite informasjon ut av området og det er dermed uklart hva som er skjebnen til de norske fremmedkrigerne.

Han konstaterer at så å si ingen IS-tilknyttede nordmenn har kommet tilbake det siste halvannet året. De fleste av dem som returnerer, kan regne med å bli straffeforfulgt.

– Det vi har fokus på, er å fange opp dem som eventuelt kommer tilbake, sier Bernsen.

PST tar høyde for at det kan komme hjem IS-krigere uten at de blir fanget opp.

Døtrene og barnebarna til Sadiq Juma er i IS. Det er tungt å bære.

Bernsen avviser heller ikke at noen kan prøve å returnere under dekke av å være flyktning, selv om det foreløpig ikke er blitt avdekket.

Men PST viser til at de har varslingssystemer, etterretningssamarbeid og politisamarbeid som skal forhindre dette.

Flere av de norske fremmedkrigerne er etterlyst internasjonalt, noen er åpne etterlysninger, andre er rettet til enkeltstater.

Sorg og håp

Selv om familien i Bærum hele tiden har fryktet det verste, har IS-nederlagene også skapt nytt håp. IS-søstrenes far, Sadiq Juma, har aldri gitt opp håpet om å bli gjenforent med døtrene og å bli kjent med barnebarna sine. Han vet at det er stor risiko for at det aldri vil skje.

– Mine døtre og barna deres er i en svært farlig situasjon. Kvinner og barn er dessuten mer utsatt for voldtekt og andre overgrep, det er vondt å tenke på, sier Juma.

Men han er glad for alle nyheter som kan tyde på at de tross alt er i live, selv om de befinner seg der det pågår krigshandlinger.

– Det er en god nyhet fordi det kan bety at døtrene og barnebarna mine lever. Men det er også en dårlig nyhet fordi det er ikke trygt der, sier Juma.

– Nå gjelder det, jeg håper at de overgir seg, helst til kurderne, sier Sadiq Juma.

– Men kvinnene er prisgitt IS-mennene, de har ingen mulighet til å rømme eller overgi seg hvis ikke mennene velger å gjøre det, sier Juma.