Norge

– Mangler du papirer for gyldig opphold i Russland, har du ingen fremtid

En kristen, syrisk familie med tre barn får bli i Norge inntil videre. Familien skulle egentlig sendes til Russland i går, men nå skal UDI behandle saken deres på nytt.

Den kristne syriske familien Dallia Asaad (33), Samer Wardeh (42) og barna Sama, Team og Mimi takket for støtten da rundt 100 Kirkenes-væringer onsdag møtte opp for å vise sin støtte. Foto: Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten

 • Kjetil Hanssen
 • Tarjei Kramviken
 • Per Anders Johansen
 • Karen Tjernshaugen
 • Hans O. Torgersen

Russiske menneskerettighetsforkjempere er bekymret for at Norge sender asylsøkere tilbake til Russland.

- Det store spørsmålet er hvilke garantier Norge har fått fra russiske myndigheter for hvordan asylsøkerne som returneres, vil bli behandlet, sier Svetlana Gannusjkina til Aftenposten.

Hun leder Borgerhjelpsorganisasjonen, er en av Russlands fremste menneskerettighetsaktivister og fikk Andrei Sakharovs frihetspris i 2007.

«Falskt visum»

Dallia Asaad (33), Samer Wardeh (42) og barna Sama, Team og Mim fikk ikke sin asylsøknad vurdert i Norge fordi familien hadde et forretningsvisum med flere innreiser, skriver NTB. Men familiens advokat sier at visumet ikke er gyldig.

- Hvis dette med forretningsvisumet blir oppdaget, kan politiet stemple «annullert» på visumet og de får en frist til å forlate Russland. Det er altså en høy risiko for at familien blir sendt tilbake til Syria, sier Brynjulf Risnes.

Advokaten har selv bodd i Russland og kjenner landets visumsystem godt.

Familien sier til Aftenposten at de ikke ante hva visumet inneholdt.

- Men med tre barn ville vi ikke risikere å reise over Middelhavet fordi vi var redde for å drukne, sier familien via en engelsktalende asylsøker på Ankomstsenter Finnmark i Kirkenes.

Familien var fire dager i Russland før de kom til Norge 25. oktober i fjor. De har siden vært bosatt i Målselv.

Kritisert i Strasbourg

Russland fikk i oktober kritikk av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for et forsøk på å utvise tre syrere til hjemlandet.

Russiske myndigheter mente de tre, som kom til Russland i 2013, ikke hadde gjort nok for å forsøke å komme seg i trygghet internt i hjemlandet eller i andre land i regionen.

Dette var den første Syria-saken Strasbourg-domstolen behandlet. Europeiske land forsøker sjelden å returnere asylsøkere til Syria mot deres vilje.

Pågrepet i klesfabrikk

De tre saksøkerne, en statsløs palestiner fra Damaskus og to syrere fra Aleppo, ble i april 2014 pågrepet av russiske myndigheter i småbyen Malojaroslavets.

De ble arrestert i en tekstilfabrikk der de jobbet uten arbeidstillatelse. De var alle kommet til Russland i løpet av 2013. Bare én av dem hadde søkt flyktningestatus da de ble pågrepet. I løpet av rettsprosessen undertegnet de papirer om at de frafalt asylsøknadene og ville reise frivillig hjem til Syria.

De hevdet imidlertid senere at de ble tvunget til dette og at de ikke visste hva de skrev under på. Mens domstolen i Strasbourg behandlet saken, satt de tre i en forvaringsanstalt. En av dem klarte å rømme og har ikke blitt sett siden.

Fryktet for livet

Dommerne i Strasbourg konkluderer med at saksøkernes frykt for livet var godt begrunnet. Retten var ikke overbevist om at russiske domstoler hadde foretatt en grundig vurdering av dette.

Domstolen påpeker at saksøkerne hadde dårlige muligheter til å kommunisere med omverdenen under sitt opphold på forvaringssenteret. Det kunne gå måneder mellom hver gang de hadde kontakt med noen utenfor. En lokal advokat ble blant annet nektet adgang. Dette gjorde det svært vanskelig for dem å følge opp sine søknader om flyktningestatus eller midlertidig asyl.

Russiske utlendingsmyndigheter innvilger asylstatus til mange syrere, men samtidig straffeforfølger de eller går inn for utvisning av andre for ikke å ha lovlig opphold eller arbeidstillatelse.

- Ingen fremtid

Menneskerettsforkjemperen Gannusjkina understreker at det er flere forskjellige kategorier asylsøkere blant de 5000 som kom til Norge fra Russland i høst.

Hun er bekymret for gruppen som bare har midlertidig opphold eller transittvisum i Russland og som trenger å få forlenget sitt opphold.

- Mangler du papirer for gyldig opphold i Russland, har du ingen fremtid. Du har ingen sjanse. Du sendes ut med en gang, sier hun.

- Jeg stiller spørsmål ved om dette er i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser. Og hvis det ankommer noen til Russland som ikke har gyldige papirer, blir de vanligvis sendt ut av landet meget raskt uten å få prøvd sin sak, legger hun til.

Midlertidig stans

Tirsdag spurte Aftenposten innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hva Regjeringen gjorde for å forsikre seg om at folk med beskyttelsesbehov ikke ble sendt ut.

- Jeg har tillit til at utlendingsmyndighetene gjør gode vurderinger. En statsråd kan ikke sitte og kontrollere i detalj det utlendingsmyndigheten gjør, men må ha tillit til at de gjør en god jobb. Så kan det skje feil i alle system. Det skjer i skoleverket og i helsevesenet også, sa Listhaug.

Fortsatt sitter mange avviste asylsøkere i Kirkenes og venter på å bli sendt til Russland. I går stoppet utsendelsen av avviste asylsøkere opp, men Politiets utlendingsenhet opplyst at det skyldtes en «forsinkelse i saksarbeidet».

Urolig: Svetlana Gannusjkina er en av Russlands fremste menneskerettighetsaktivister.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Storskog-asylsøkere får behandlet søknadene i Norge

 2. NORGE

  Ble utvist fra Storskog i 2015, havnet i Tyrkia. Nå er han tilbake til Norge

 3. KRONIKK

  Russland er verdens største land. Likevel er det langt færre som søker om asyl der enn i lille Norge. Hvorfor?

 4. POLITIKK

  Kraftig økning i antall tilbakekallelser av oppholdstillatelser i 2016

 5. NORGE

  Ap fikk flertall for forslag om å vurdere asylsaker fra unge afghanere på nytt. Nederlag for Listhaug og Regjeringen.

 6. NORGE

  Besøker hjemlandet ulovlig: Dobling i antall Syria-saker