Troms og Finnmark avhører flest barn. 85 prosent av sakene henlegges. Nå vil de trappe ned.

– Jeg er ufattelig uenig med statsadvokaten når han antyder at det avhøres for mange barn, sier politimesteren i Troms.

Det er ikke noe suksesskriterium at politiet gjennomfører mange barneavhør, sier førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark. Også politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark tviler på at de bør avhøre flere nå.

Barn fra Finnmark må flys helt til Tromsø for avhør på Barnehuset når det er mistanke om vold og overgrep. Det kan tilsvare en distanse like lang som Kristiansand – Trondheim.

Det skjer ganske ofte at barna, på grunn av lang reisevei, må overnatte i Tromsø. I fjor var det 120 barn fra Finnmark som måtte reise langt for å bli avhørt. Hvis foreldrene er mistenkt, er det gjerne lærere, barnehageansatte eller andre som barna kjenner godt, som reiser sammen med dem.

– Å avhøre barn på barnehus innebærer også en tvangsinngripen overfor dem, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark.

Flinkest i klassen

Øst-Finnmark politidistrikt avhører flest barn. Som Aftenposten har skrevet, viser Unicefs oversikt at politidistriktet toppet statistikken med 11,2 barneavhør per tusen barn.

Det er fem ganger så mange som Asker og Bærum, som har sisteplassen.

Les også

Fem ganger så mange barn avhøres i Finnmark som i Asker og Bærum. Politiet vet ikke hvorfor.

– Ingen kjenner det rette tallet

Politimester Hætta i Finnmark er fornøyd med den målrettede innsatsen som har bragt dem dit de er i dag. Men hun tviler på at politidistriktet vil – eller bør – komme høyere enn dagens nivå.

– Nå må vi tørre å spørre oss selv: Er det vi som tar for mange barn inn til avhør, eller de andre som tar for få, sier politimesteren.

Avhørsrom på barnehuset i Tromsø. Barn fra Finnmark reiser ofte til Tromsø dagen før avhøret, og bor på hotell en natt sammen med følgepersonene.

Førstestatsadvokaten reagerer

Hele 85 prosent av sakene om vold og overgrep mot barn i Troms og Finnmark i fjor, ble i fjor henlagt. Det har fått førstestatsadvokaten til å reagere.

– Det er svært få voldssaker mot barn som fører frem til tiltale. Før politiet begynner å etterforske en sak, må de vurdere sannsynligheten for at den vil føre frem til tiltale, sier Fause.

Han har gitt politiet i Troms og Finnmark instruks om at det er en politijurist som skal vurdere og gi en klar og tydelig begrunnelse om det skal foretas et tilrettelagt avhør av barn.

– Hvis det ikke blir gjort, risikerer vi å bryte den Europeiske menneskerettighetskonvensjon, sier Fause.

For mange anmeldelser fra barnevernet?

Han stiller også spørsmål om barnevernet anmelder alt for mange saker til politiet.

– Det kan tenkes at det vil være mindre inngripende at barnevernet gjør sine undersøkelser og tiltak, enn at politiet setter i gang med sine tiltak.

Politimester Ole B. Sæverud i Troms

Tromsø-politimesteren: - Ufattelig uenig med statsadvokaten

Politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt har en helt annen oppfatning:

– Jeg er ufattelig uenig med statsadvokaten når han antyder at det holdes for mange avhør av barn. Det er store mørketall når det gjelder vold mot barn, barn har store problemer med å fortelle slikt, og forteller gjerne for lite i avhør. Derfor må vi etterforske slike saker grundig når vi først får vite om dem, sier politimesteren.

– Vanskelig å få avgjort en sak før barnet har forklart seg

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at etterforskning av vold og overgrep mot barn eller særlig sårbare voksne har svært høy prioritet.

– Barn kommer sjelden til politiet selv. De er sårbare, og har i tillegg ofte opplevd å bli utsatt for kriminalitet fra noen av sine nærmeste. Tilrettelagte avhør er med på å senke terskelen for å anmelde og sikre at barn får forklart seg til politiet. Det er vanskeig å få avgjort en sak før barnet har forklart seg, sier politidirektøren.

- All vold er skadelig, men det er forskjell på voldBarneombud Anne Lindboe: - Voksne må tåle å bli tråkket på tærne