Norge

UDI-direktøren usikker på om antall asylsøkere vil øke kraftig eller gå ned

Antall asylsøkere til Norge fortsetter å gå ned, mens det øker ellers i Europa. Det gjør UDI-direktør Frode Forfang usikker på hvordan utviklingen vil bli fremover.

Antall asylsøkere til Norge går ned. I forrige uke kom det 48 asylsøkere til Norge.
  • Lorns Bjerkan

Siste halvdel av februar doblet antall flyktninger som kom til Hellas seg, sammenlignet med første halvdel av måneden, viser tall fra FNs høykommisær for flyktninger.

Samtidig opplever de fleste landene i Europa nå at de får flere asylsøkere, enn de gjorde i samme periode i fjor.

I Norge derimot fortsetter nedgangen i antall asylsøkere:

Forrige uke kom det det 48 asylsøkere til Norge. Det er en nedgang på 12 personer fra uka før, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Nedgangen har vært jevn siden pilene startet å snu i fjor.

— Landene sør for Sverige har hittil i vinter opplevd vesentlig høyere asylankomster enn på samme tid i fjor. Når det motsatte skjer i Norge, er de midlertidige grensekontrollene som Sverige og Norge har innført, eneste rimelige forklaring, sier UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten.

UDI-direktør Frode Forfang.

— Når asylankomstene til Norge er uvanlig lave, viser det at grensekontrollene så langt har vært effektive, fortsetter han.

  • Russland sa seg villige til å ta mot rundt 300 asylsøkere: Åtte er returnert

Halvert fra i fjor

De ferske UDI-tallene viser at det kom 250 asylsøkere til Norge i februar, hvis man ikke regner med skuddårsdagen.

Dermed ser det ut til at det i februar i år kom under halvparten så mange asylsøkere til Norge, som det gjorde samme måned i fjor. Da kom det nemlig 532 asylsøkere til Norge.

Av asylsøkerne som har kommet til Norge de siste ukene har flest kommet fra Syria, Irak og Afghanistan.

Flyktninger strømmer til Hellas

Ifølge UDIs prognoser skal det komme 33.000 asylsøkere i løpet av 2016.

— Utviklingen i månedene fremover er svært usikker og mye beror på hva som skjer i andre deler av Europa og i EU. Ankomstene kan komme til å øke kraftig, men de kan også tenkes å forbli svært lave, sier Forfang.

Han opplyser at de ikke kan si noe nytt om nye prognoser nå.

— Det som er vesentlig er at vi har en beredskap som kan håndtere en eventuell kraftig økning.

Tilstrømmingen av flyktninger til Hellas har i alle fall vært høyere de to siste ukene, sammenlignet med de to foregående ukene.

I forrige uke kom det hver dag i snitt 2538 flyktninger til Hellas.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa