Norge

Videokamera kan bli en del av fremtidens norske politiuniform

Et «kroppskamera» som dokumenterer alt som skjer kan være et nyttig redskap, mener politiet.

Oslo-politiet har testet ut bruk av videokamera som dokumenterer alt som skjer og blir sagt.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Politiets fellesforbund (PF) er positive til å gjøre opptak av lyd og bilder som enten kan frikjenne eller dømme politifolk.

– Mange opplever belastningen ved grunnløse anmeldelser, og video vil bekrefte eller avkrefte hva som egentlig skjedde, sier forbundsleder Sigve Bolstad i PF.

For politiinspektør Eddie Johnsen i Chicago-politiet er videokameraet festet til brystet en del av politiuniformen.
Krever at politiet skal fjerne overvåkingskamera

– Positive tilbakemeldinger

Oslo politidistrikt kjørte i fjor høst en testperiode hvor 12 politibetjenter ved Grønland politistasjon frivillig brukte kroppskamera i en måned.

Nå foreligger rapporten «Kamera på politiuniformen», som anbefaler å gå videre med lydopptak, men er mer skeptisk til videofilming.

– Overvåkingskamera blir tatt i bruk på stadig flere områder. Jeg tror dette er en nyttig arbeidsredskap for politiet, og tilbakemeldingene fra prosjektet var positive, sier politistasjonssjef Kåre Stølen på Grønland.

... en selvfølge at alle trafikkontroller burde videodokumenteres,
skriver Jan Berg i kommentarfeltet.
Hva synes du ...?
Kommunikasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet går gjerne i dialog med politiet om kroppskamera.

Selv Datatilsynet er positive

Kommunikasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet synes det er bra at politiet vurderer muligheter og utfordringer omkring kroppskamera på en edruelig måte:

– Vi kan godt se situasjoner hvor bruk av kamera er fornuftig som for eksempel ved skarpe oppdrag. Til helt ordinær ordenstjeneste kan
dette fort vise seg å koste mer enn det smaker. Det vil kreve veldig mye av rutiner, opplæring og teknisk sikkerhet. Politiet vil også måtte kunne forholde seg til krav om innsyn i opptakene.

– Andre utfordringer?

– Politiet møter mennesker i sårbare situasjoner, dyp krise psykisk eller fysisk. Dette stiller helt spesielle krav til aktsomhet, sier Skåra, og understrekes at kamerabruken må forankres og hjemles i lovverket.

– Vil dette øke publikums tillit til politiet?

– Bare om denne er bunnskrapt. Prosedyrer for bruk må være kjent for publikum, og kjent, forstått og etterlevd hos polititjenestemennene, sier Skåra.

Datatilsynet understreker at forutsigbarhet for alle parter.

Stasjonssjef Kåre Stølen er positiv til bruk av kamera på politiuniformen.
Amerikansk politi dreper sivile hver uke

Publikum reagerte ikke

I testperioden ble kameraene skrudd av og på etter behovet for å dokumentere hva som skjedde, og gjorde ikke opptak av hele skiftet.

Interessant å merke seg er at ingen av de politiet var i kontakt med reagerte på videokameraet, selv om dette surret og gikk.

Debra Pelich ved Seattle-politiet bruker et videokamera festet til brillestangen for å dokumentere sin arbeidsdag.

Politidirektoratet positive

Fungerende avdelingsdirektør i avdeling for politifag i Politidirektoratet, Atle Roll-Matthiesen, er positiv til å vurdere hjelpemidler politiet i andre land skryter av:

– Jeg fikk dette demonstrert da jeg besøkte politiet i New South Wales i Australia. Nærpolitireformen gjør at vi skal gjøre mer politiarbeid mens vi er på stedet, og da kan dette være et godt verktøy, sier Roll-Matthiesen.

I oslopolitiets rapport nevnes spesielt åstedsundersøkelser og ransaking som aktuelle tidspunkt å la kamera gå.

Blir selv filmet

Politiet opplever stadig oftere at publikum drar frem mobilkamera og filmen dem spesielt når situasjonen blir litt opphetet.

Mange tjenestemenn opplever dette som et ekstra stressmoment, men dette er blitt en del av politiets nye hverdag.

Videokamera festet til kroppen markedsføres i dag i en rekke forskjellige utgaver. Denne brukes av 200 patruljemenn ved politiet i Las Vegas.

Viktig dokumentasjon

I USA er det helt vanlig at politifolk har videokamera som en del av uniformen.

Dette kan enten festes på brystet, skulderen eller direkte på en vernebrille som gjør opptak av hva tjenestemannen faktisk «ser».

I England er det ulik praksis fra distrikt til distrikt.

I et område må alle bevæpnede politifolk bruke videokamera, mens det et annet sted bare er de ubevæpnede som skal gjøre opptak.

Ennå er det langt frem før det tas noen beslutning om når norsk politi eventuelt skal ta i bruk kroppskamera, og ikke minst i hvilke situasjoner politiet skal ha anledning til å la kamera surre og gå.

Dette superverktøyet skal stoppe smuglerne - men Tollvesenet får ikke bruke det fullt ut

Les mer om

  1. Oslo
  2. Politiet
  3. Overvåking