Norge

Bombegate skulle stenges

Statsbygg var i gang med å terrorsikre gaten der bilbomben gikk av i går. Om bare to måneder ville gaten vært stengt for all biltrafikk.

Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten, opplyser at saken om å stenge Grubbegata ble forsinket etter at noen klaget bystyrets vedtak inn til Fylkesmannen. Fylkesmannen avslo klagen i februar i fjor. Foto: PAAL AUDESTAD / AFTENPOSTEN

 • Aftenposten

I september skulle Grubbegata stenges for all biltrafikk.

— Arbeidet med å terrorsikre gaten pågår, opplyser Christian Horst, avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Etter planen skulle det settes opp stengsler som man trengte spesiell tillatelse for å komme forbi, men disse var altså ikke på plass da bomben gikk av.

Analyserte sikkerheten

Det var etter terrorangrepene i USA 11. september 2001 at man bestemte at gaten burde stenges.

— Da ble det gjort en analyse av ulike scenarioer og hvilke konsekvenser et terrorangrep kunne få. Levering av kjøretøy med eksplosiver var noe vi så på når det gjaldt bygningene i Grubbegata, forteller Horst.

— Det er lenge siden 11. september. Har man sikret de nødvendige bygningene raskt nok?

— Det kan jeg ikke spekulere i, sier Horst.

Bystyrevedtak

Endelig klarsignal for terrorsikringen krevde blant annet godkjenning i bystyret i Oslo, der saken ble vedtatt sommeren 2009.

Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten, opplyser at saken ble forsinket etter at noen klaget bystyrets vedtak inn til Fylkesmannen. Fylkesmannen avslo klagen i februar i fjor.

Vedtatt i 2009.

Øystein Sundelin, byrådssekretær i byrådslederens kontor, forteller at byrådet stilte seg bak stengningen av gaten

— Men når vi får dette litt på avstand, kan det tenkes at man ser at arbeidet med å stenge gaten burde vært påbegynt tidligere av Statsbygg, sier Sundelin,

— Stengningen har hatt en helt riktig saksgang i bystyret. Dette var en sak som gikk frem og tilbake, og i 2009 ble nesten alle partiene enige om å stenge gaten, tilføyer han.

— Hva tenker du når du hører at en bombe smalt i en gate som skulle sikres mot terrorangrep bare to måneder før sikringsarbeidet var avsluttet?

— Nå må vi først finne ut hva som har skjedd. Våre tanker går nå til alle de skadede og de døde. Vi har også kommunalt ansatte som har vært i nærheten av eksplosjonen som vi må ta oss av.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Klager på riving av Y-blokken: – Alternativer er ikke utredet slik loven krever

 2. OSLOBY

  Kommunaldepartementet ber Statsbygg iverksette riving av Y-blokken

 3. OSLOBY

  Gir tillatelse til å rive halve Y-blokken

 4. OSLOBY

  Sivilombudsmannen sier nei til stoppe rivingen av Y-blokken

 5. KULTUR

  Vedtak om riving av Y-blokken blir stående

 6. KULTUR

  Statsbygg avviser klagen på arkitektkonkurransen om regjeringskvartalet