Hemmeligholder skadetall

Forsvaret nekter å si hvor mange soldater som kan ha fått manglende oppfølging etter tjeneste i Afghanistan.

Norske soldater på patrulje i Afghanistan. Oppdraget har blitt langt farligere de siste årene, og antall skader har gått opp.

Les også :

Større åpenhet i Forsvaret. Det har vært en uttalt satsing både fra forsvarssjef Harald Sunde og forsvarsminister Grete Faremo.

Likevel hemmeligholder Forsvaret opplysninger om hvor mange soldater de tror kan ha fått manglende oppfølging.

I slutten av juni presenterte Forsvaret for første gang en oversikt over hvor mange soldater som er skadet i Afghanistan siden 2001.

Informasjon fra 7000 journaler

Der gikk det frem at 839 personer er skadet i tjeneste i Afghanistan. Ni soldater av disse er drept. I april i år ble Siri Skare drept i Mazar-i-Sharif. Antall døde er dermed oppe i ti.

Forsvarets oversikt bygger på en gjennomgang av norske Afghanistan-soldaters journaler.

Som Aftenposten.no har skrevet tidligere, er imidlertid mange soldatskader utelatt fra rapporten — spesielt soldater som ble skadet i de første krigsårene.

Les også :

Les også

Tall på skadede norske soldater er for lavt

I løpet av sommeren har rundt 7000 soldater fått brev om at journalen deres er blitt åpnet.

Tre ulike brev sendt ut

Brevene er fordelt på tre grupper, én av disse gruppene er soldater som har blitt skadet, og der Forsvarets sanitet er usikker på om personellet har fått riktig oppfølging fra Forsvaret. Dette sier sjef for medisinske avdeling ved Forsvarets sanitet, brigader Per William Bratlie-Jensen til Offisersforbundets nettsider.

Men her stopper også Forsvarets åpenhet.

Aftenposten.no har flere ganger forsøkt å få ut hvor mange brev Forsvaret har sendt ut i de forskjellige kategoriene. Det vil kunne gi et svar på hvor mange soldater Forsvaret tror kan ha fått manglende oppfølging.

— All nødvendig informasjon

Forsvaret viser imidlertid til taushetsplikten, og sier all «nødvendig informasjon» allerede er frigitt i rapporten om antall skadede.

I avslaget heter det:

«FSAN ønsker ikke videre å offentliggjøre tall som er i direkte relasjon med kvalitetssikringsprosessen i forbindelse med arbeidet opp mot journalene. FSAN har frigitt all informasjon vi ser som nødvendig for offentligheten gjennom rapporten ”Skadde i Afghanistan 2001-2010”, og ønsker derfor ikke kommentere saken utover dette».

- Handler ikke om manglende åpenhet

Avslaget er begrunnet med taushetsplikten i helsepersonelloven. Den åpner imidlertid ikke for å unnlate informasjon som ikke er personidentifiserende.

Pressetalsmann i Forsvarsstaben, oberst Dag Aamodt, i Forsvarsstaben avviser at saken handler om manglende åpenhet.

— Dette dreier seg ikke om manglende åpenhet, men at Forsvare må forholde seg til lover og regler som beskytter pasientopplysninger og ivaretar personvernet, sier Dag Aamodt.