Norge

Humor gjør deg friskere

  • Berit Simenstad
  • Mer humor, mindre stress. Humor har en stor positiv effekt på vår helsetilstand, sier overlege Stein Tyrdal.

Helbredende.Hans store fanesak er humor. Overlege Stein Tyrdal mener vi alle har et stort humoristisk potensial, som vi kan ta i bruk. Han er overbevist om at humoristisk sans gir stor helsegevinst. Nå har Tyrdal kommet med to bøker om humor og helse.-Hvordan vet du at det er noen direkte sammenheng mellom humor og helse?-Det er mye vitenskapelig dokumentasjon for at det å være trist og lei virker negativt på helsen, så det er all mulig grunn til å satse på den andre hesten: humor og latter. Kroppen har mange selvhelbredende krefter, de aller fleste prosesser blir påvirket positivt av humor og humoristisk sans, sier Stein Tyrdal. Han er kirurg og avdelingsoverlege ved Dagkirurgisk Senter ved Ullevål sykehus.

Vi kan velge

Det er forsket lite på positivitet, betegnende nok handler nesten all medisinsk forskning om sykdom, død og elendighet. Så Tyrdal sier det slik:-Vi har ikke god nok dokumentasjon for å bevise at humor gir god fysisk helse, i betydningen mindre influensa eller mindre kreft, men vi har mange indisier. Hadde jeg vært advokat, hadde jeg hatt en god sak. Hovedpoenget er at det vi mennesker fokuserer på, er det som påvirker oss mest. Vi har et valg; vi kan velge å tenke positivt eller negativt. Psykiatere og psykologer har jo bestandig snakket om hvor viktig det er å sette ord på ting, å snakke ut når vi har plager. Hvordan vi tenker, avgjør om vi finner rette måten å snakke med oss selv, og det er jo tross alt oss selv vi snakker mest med, sier Tyrdal.

Virker på stress

Han er opptatt av sammenhengen mellom stress og sykdom, og hvordan humor kan påvirke stress.-Det finnes blant annet mye dokumentasjon for at psykisk stress kan gi infeksjonssykdommer. Humor på sin side modererer stress; det betyr at vi tåler mer stress hvis vi har stor humoristisk sans, sier Tyrdal.Humor-overlegen mener at latter og humor, fordi det er kroppslige uttrykk, blir sett på som vulgært av mange. Han mener vi lever i en kultur hvor spøk og fjas blir forbundet med useriøsitet, og at det forklarer hvorfor så mange i helsevesenet er redde for å bruke humor i møte med pasienter.Tyrdal er president i Nordisk selskap for medisinsk humor, og han er humorredaktør i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Hva er hans favoritthumor?-I jobbsammenheng er det den vennlige humor, dvs. humor som pasienten oppfatter som vennlig. Så er det galgenhumor, som jeg hver dag ser pasienter tar i bruk. Og jeg har stor sans for situasjonskomikk. Privat har jeg også stor sans for den ironiske humor, men den fungerer bare i likeverdig kommunikasjon mellom to parter, sier Stein Tyrdal.

Les også

  1. Humor fra nettet

Les mer om

  1. Helse