Norge

Liten effekt av arbeid for sosialhjelp

Arbeidsplikt for å motta økonomisk sosialhjelp ser ikke ut til å virke etter hensikten, viser en forskningsrapport.

Ordningen med å påta seg arbeid for å kunne motta sosialhjelp ble innført i 1993. Men det ser ikke ut til at kravet har ført mottakerne av den økonomiske støtten nærmere det ordinære arbeidsmarkedet, skriver Vårt Land.For noen virker arbeidsplikten direkte mot sin hensikt, viser en forskningsrapport utført av Espen Dahl ved Forskningsstiftelsen Fafo.Han har sammenlignet to grupper sosialklienter som mottok økonomisk sosialhjelp i 1995. I det ene gruppen ble man avkrevd arbeidsinnsats for å få økonomisk støtte, mens den andre gruppen fikk penger uten slike vilkår.To år senere var det ingen forskjell på gruppene når det gjaldt tilknytning til arbeidsmarkedet, eller evnen til å forsørge seg selv.— Ut fra intensjonene med ordningen er det overraskende at arbeidslinjen ikke har ført sosialhjelpmottakerne raskere inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Forhåpentlig vil ordningen på lang sikt virke bedre etter hensikten, sier forskningsleder Espen Dahl.

(NTB)