Norge

Nektes å bære davidsstjerne på skole

Rektor og skolesjef nekter Israel-vennen og læreren Inge Telhaug å bære davidsstjernen rundt halsen på skolen. Men hverken utdanningsministeren eller politikere støtter forbudet.

 • Forf>anders Martinsen (foto)
 • <forf>christian Altmann <

Protester.Det er palestinske elever ved Kristiansand voksenopplæringssenter, der Telhaug jobber, som har henvendt seg til skoleledelsen om smykket. De vil slippe å konfronteres med symbolet på jødedommen og den israelske stat når de møter på skolen for å lære seg norsk.— Dette er ingen enkel beslutning, men mine hensyn er overfor elevene. Dersom de opplever det som krenkende og provoserende at Telhaug har davidsstjernen rundt halsen, må vi ta det på alvor, forklarer rektor Kjell Gislefoss.Inge Telhaug som er Israel-venn og har båret sin lille davidstjerne rundt halsen i 28 år, nekter å ta den av. Han mener et forbud griper inn i ytringsfriheten.- Jeg trodde vi var ferdig med slikt for 60 år siden. Jeg ble ikke så rent lite paff da jeg fikk skriftlig pålegg om å fjerne smykket. Jeg har aldri fått direkte henvendelser fra elevene, og har vanskelig å se at et lite smykke skal provosere så mye. For meg er dette et prinsippspørsmål, og jeg nekter å etterkomme forbudet.Telhaug underviser flyktninger og innvandrere i norsk og samfunnsfag. Han mener det bør være rom for å bære symboler som davidstjerne i et åpent demokrati som det norske.- Her skal jeg lære dem om demokratiet vårt, om toleranse og ytringsfrihet. Da er det merkelig om jeg skulle nektes å bære dette smykket.Rektoren mener derimot at ytringsfriheten i dette tilfellet må vike for hensynet til hvordan elevene opplever å støte på davidsstjernen rundt Inge Telhaugs hals.- Vi har fått henvendelser om Telhaugs smykke over flere år, men før eller siden er en nødt til å gripe inn. Jeg ser det som en politisk handling, og en bør ikke velge skolen som arena for slikt, sier han.Skolesjef i Kristiansand, Marie Føreland, støtter rektoren i hans beslutning. Begge vektlegger formålsparagrafen i opplæringsloven. Der står det at alle som arbeider i skolen skal arbeide for å hindre at elever kommer til skade eller blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.Dette er hverken undervisningsminister Kristin Clemet eller sentrale politikere på Stortinget enige i. Clemet uttalte til NRK i går at det er ulovlig å nedlegge forbud mot å bære davidsstjerne. Politikere fra SV til Fremskrittspartiet mener den norske ytringsfriheten skal være romslig nok for slikt.Inge Telhaug er glad for den politiske støtten, og sier han vil kjempe mot forbudet han er presentert for. Han har engasjert advokat Jan Benjamin Rødner, og har også fått støtte fra Utdanningsforbundet.

 1. Les også

  Uforstående til at lærer nektes å bruke davidsstjerne

 2. Les også

  Lærer i Kristiansand ble nektet å bruke davidsstjerne

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Når rektor stempler oss som umodne og nærmest kyniske, skremmer han andre fra å delta

 2. DEBATT

  Nei til niqab og burka i norsk skole – der skal ansiktet være fullt synlig | Jonas Gahr Støre

 3. DEBATT

  Dagens kortinnlegg, onsdag 2. mai

 4. KOMMENTAR

  Malkenes-saken: « At Malkenes skal stå igjen som en ytringsfrihetens ridder, er i beste fall pussig »

 5. DEBATT

  Reprimanden til Simon Malkenes må trekkes tilbake

 6. OSLO

  Elever fikk hjelp med lærerkritisk leserinnlegg av leder ved skolen