Norge

- Journalistiske krav er skjerpet

Strasbourgdomstolen har nå skjerpet kravene til journalistisk aktsomhet, plikter og ansvar, hevder advokat Danielsen.

Norge ble felt i tre saker i Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i 1999 og 2000. Seierherrer ble avisen Tromsø, Bergens Tidende og politifolkene som saksøkte professor Anders Bratholm for injurier. — Dommene førte til at Norge "diltet etter" Strasbourg og angsten har lenge sittet i veggene i norske underretter. Men parallelt har det skjedd en kursjustering ved EMD. Høyesterett fanget denne først opp i sommer da tidligere Orkla-direktør Tom Vidar Rygh nådde frem med sitt søksmål mot Tønsbergs Blad, sier Danielsen.Blant andre vil denne dommen etter Danielsens oppfatning få følger for underrettens behandling av injurie- og ærekrenkelsessaker - og dermed for rettsutviklingen i fremtiden:- Vi har sett konsekvensene allerede. I tre fellende dommer, to i tingretten og en i lagmannsretten, har underrettene fulgt opp Høyesteretts vurderinger i Tønsberg Blad-saken. Den siste kom i begynnelsen av desember, hvor Asker og Bærums Budstikke tapte en sak i Borgarting lagmannsrett som avisen først vant med saksomkostninger i tingretten, sier advokaten.Ifølge Danielsen fokuserer EMD nå mer på journalistisk aktsomhet enn tidligere, og de tre siste årene har domstolen avvist 15 viktige klagesaker i fellende injuriesaker mot pressen fra medier i så å si samtlige land i Europa.- Hva er gjeldende rett i dag?- Det kommer an på hvilke områder innen ytringsfriheten vi snakker om. Generelt må man tåle mer enn før, spesielt dersom pressen refererer offentlige dokumenter, sier advokaten.- Ser vi på beskyldninger om rasisme, mener jeg at Strasbourg faktisk er strengere enn Høyesterett. Samtidig mener jeg at EMD har styrket privatlivets fred. Når det gjelder injurier og ærekrenkelser, har altså pressen fått en viss utvidet rett til å krenke - inntil vi nå ser at pendelen svinger og det settes strengere krav til aktsomheten, mener Per Danielsen.

 1. Les også

  Norske medier dømt for injurier i 8 av 35 saker

 2. Les også

  - Listen for injurier ligger ennå høyt

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. SPORT

  Morgan Andersen tapte mot Aftenposten

 2. NORGE

  Løgnaslaget straffes ikke for ordet nazifrisør

 3. NORGE

  19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet

 4. KULTUR

  Frisør Merete Hodne anker til Høyesterett

 5. KULTUR

  Hjernekirurg tapte mot Amedia

 6. NORGE

  Dom på ett års fengsel for uaktsomt båtdrap blir stående