Endret klima ødela alt

Slik så det ut på gården til Steinar Haugalien i Kvam i 2011 etter at store nedbørsmengder og flom utløste fem skred. Familien måtte flytte til seter.
  • Per Anders Johansen
  • Jeg og kjerringa bestemte oss dagen etter for en ting: Vi skulle prøve å ikke være negative, sier Steinar Haugalien. Han er en av 1500 bønder som har fått erstatning etter klimaskader.

I fire generasjoner drev familien gården i Flom.

At den lille bekken skulle bli til en stor elv som utløste jordskred, var ingen forberedt på.

Flommen og jordskredene som fulgte tok det meste på gården til Steinar Haugalien i Kvam i 2011. Bolighuset og låven ble ødelagt. Alle landbruksredskaper og en del dyrket jord forsvant.

— I ett av rasene gikk 40 dyr. Vi var først og fremst glad for at vi overlevde.

I 2013 var det flom igjen.

— Da vannet kom andre gangen i 2013 var det enklere. Vi hadde bare to-tre ras på gården og måtte flytte et hus. Men det er ingen ting mot det som skjedde i 2011. Vi var forberedt, sier Haugalien.

De glemte klimaskadene

«Klimabetingende» skader i Norge førte til i 2013 at 1496 bønder fikk rekordhøy erstatning på 80,2 millioner kroner. Beløpet øker etter hvert som flere saker behandles ferdig.

Over en million dekar jordbruksområder ble rammet av flommene som herjet i 2013 etter kraftig snøsmelting og store nedbørsmengder.

Ekstremklimaet førte også til rekordstor avlingssvikt.

I Akershus og Buskerud ble halvparten av matjorden rammet.

Verst gikk det utover frukt- og bærbønder i Sogn og Fjordane og Hordaland.

— Det var virkelig ille i fjor. Mange led store tap. Vi har hatt kontakt med mange som ble rammet hardt både økonomisk og psykisk. Det var en krise, sier leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

- Betydelige klimabetingede skader

Nå utbetaler landbruks- og matminister Sylvi Listhaug en av de største erstatningene for klimaskader til bønder som følge avlingsskaderenn. Hun betaler ut mer noen statsråd før henne.

— Det var betydelige klimabetingede avlingsskader i 2013, som ga svært mange erstatningssaker i flere fylker, skriver landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) i sitt statsregnskap til Stortinget.

- Jeg var meget skuffet, oppgitt og hadde veldig lyst til å slutte med hele garden i 2011. Det var rett og slett en påkjenning som har satt spor for alltid, sier Kvam-bonden Steinar Haugalien.

Frp har programfestet at partiet «forholder seg til at forskning viser at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, men understreker samtidig at det hersker stor usikkerhet om hvor mye dette utgjør i forhold til naturlige klimavariasjoner».«Advarslene gir grunnlag for varsomhet. Samtidig er det spekulativt og opportunistisk når noen grupper kobler enhver flom, hete— eller kuldebølge, storm etc. til påstanden om menneskeskapte klimaendringer», heter det i Frps program.

Klimabetingende skader

Erstatningene fra Listhaug til bøndene omfatter «betydelig» svikt i avlingene som følge av klimaforhold, og som det ikke er mulig for bøndene å forsikre seg mot.

Bøndene får kun erstatning for «avling på rot», hvor klimaskadene rett og slett ødelegger avlingene.

De enkelte kommunene sender ut takstmenn som sjekker skadene og årsakene. Bøndene må betale en egenandel på 30 prosent av det normale avlingsnivået, før de får erstatning.

Hvis det er våronnen som ryker, og bøndene prøver å så på nytt eller plante andre grønnsaker, skal dette trekkes fra.

— Det er soleklart at mange føler det urettferdig når de får hele regningen for klimaforandringene, sier Furuberg.

Kostbar beskyttelse

Klimaskadene, flommen, rasene og ødeleggelsene i 2011 har påvirket Haugalien for alltid.

— Jeg må innrømme at det ikke var lett å unngå negative tanker. Vi mistet veldig mye, og var nødt til å flytte til seters frem til gården var sikret. Det tok lang tid. Du kommer dårlig ut økonomisk, dårlig med søvn, sier Kvam-bonden.

— Jeg var meget skuffet, oppgitt og hadde veldig lyst til å slutte med hele garden i 2011. Det var rett og slett en påkjenning som har satt spor for alltid, sier Kvam-bonden.

Også 24. mai i år kunne et par dager med regn ha utløst en ny flom. Men regnet kom ikke. Nå ser 2014 ut til å bli et strålende år for de fleste som lever av jorden.

- Tror du det er klimaendringene som er årsaken til at skadene øker?

— Vi er fjerde generasjon på gården og noe lignende har ikke skjedd før. Men jeg er i tvil om dette skyldes klimaendringer. Vi har hatt svingninger og naturkatastrofer før også, sier Haugalien.