Norge

- Vi vet for lite om skadene etter omskjæring

Barneombudet mener lovforslaget om omskjæring i offentlig regi må utredes på nytt.

Det er underlig at man ikke går nærmere inn i den betydning forhuden har og de potensielle komplikasjonene forbundet med å fjerne denne.-, sier Anne Lindboe, Barneombud.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Tirsdag holdes det åpen høring om omskjæring av gutter på Stortinget. Helse— og omsorgsminister Bent Høie har foreslått at man skal tillate omskjæringav gutter i offentlig regi. Høie åpner for at private klinikker kan stå for inngrepet, men vil ha det i ordnede former og utført av fagpersoner.

Høringen arrangeres av Helse- og omsorgskomiteen, og i tillegg til Barneombudet skal både Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Den norske jordmorforeningen delta. Også disse tre store organisasjonene er skeptiske til omskjæring i offentlig regi.

Barneombud Anne Lindboe mener det er mange grunner til at Bent Høie bør se nærmere på forslaget sitt.

afp000606667-8Ow3EO0mRM.jpg

— Det er manglende utredning av skadepotensiale overfor gutter som omskjæres og liten forståelse av barns opplevelse av smerte og de menneskelige sidene ved inngrepet, sier hun.

Barneombudet mener det er underlig at man ikke går nærmere inn i den betydningen forhuden har og de potensielle komplikasjonene forbundet med å fjerne denne.

Les også:

Les også

- Innfør aldersgrense for omskjæring, Høie

-Risiko for komplikasjoner

— Komplikasjonsraten ved fjerning hos nyfødte er uforholdsmessig store, selv ved fjerning på sykehus. Risikoen for de alvorligste komplikasjonene er også større hos nyfødte enn hos eldre barn, sier Lindboe.

Hun viser til en studie fra Rigshospitalet i Danmark. Der kom det frem at komplikasjonsrate for omskjæring utført på sykehus ligger på fem prosent når guttene er fulgt frem til de er 16 år.

Anne Lindboe mener at dersom Stortinget llikevel vedtar lovforslaget slik det er fremstår, bør Stortinget kreve av Regjeringen at det settes i gang forebyggende informasjonsarbeid for å redusere forekomsten av inngrepet.

Hun vil også kreve at det foretas en følgeevaluering av tilbudet som da etableres på offentlige sykehus.

— Dessuten må det innfører god rapportering fra sykehusene, og hele loven og aldersgrensen bør opp til ny vurdering om 5-10 år, sier hun.

Les også:

Les også

  1. Leder i Rådet for legeetikk vil forby omskjæring

  2. Frykter flere babyer må legges i narkose

  3. «Helseminister Bent Høie burde vore oppteken av helsa til små ungar. I staden opptrer han meir som ein religionsminister»

Les mer om

  1. Helse