Norske styrker avbrøt trening av syrisk milits etter «alvorlig hendelse»

En hittil ukjent «alvorlig hendelse» blant norsktrent milits som har kjempet mot IS i Syria og Irak, førte til at Norge midlertidig avbrøt treningen. 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skriver til Stortinget at norske styrker som trente syrisk milits i grenseområdene mellom Jordan, Syria og Irak, oppdaget én alvorlig episode blant de lokale styrkene i den tidsperioden de var operative.

Det kommer frem i et skriftlig svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Stortinget tirsdag.

– Norske styrker oppdaget én alvorlig episode blant de lokale styrkene i den tidsperioden de var operative. Denne episoden ble rapportert og håndtert i tråd med etablerte retningslinjer både i nasjonale kanaler og innenfor koalisjonen, skriver Bakke-Jensen.

– I en periode mens episoden ble undersøkt, avbrøt norske styrker trening, rådgivning og støtte til partnerstyrken, heter det.

Forsvarsdepartementet vil ikke ut med flere detaljer om hendelsen.

Brudd på menneskerettigheter?

Det er SVs Audun Lysbakken som har stilt spørsmål til Bakke-Jensen, om hvorvidt Regjeringen kjenner til menneskerettighetsbrudd begått av norsktrente syriske styrker, under og/eller etter perioden med norsk militær trening.

«Som del av den internasjonale koalisjonen mot ISIL, trente norske styrker lokale syriske styrker fra høsten 2016 til høsten 2017. Innsatsen skjedde i grenseområdene mellom Syria, Irak og Jordan. Dette var et svært krevende operasjonsområde hvor lokale aktører kunne ha skiftende lojaliteter og målsettinger.

Norske styrker hadde klar instruks om at man kun skulle støtte lokale styrker i deres kamp mot ISIL samt at mulige brudd på menneskerettighetene og krigens folkerett skulle følges opp, og at slike forhold skulle rapporteres i OIRs kommandokjede og via Forsvaret til Forsvarsdepartementet.» skriver Bakke-Jensen i sitt svar.

– På grunn av gradering av informasjonen og hensyn til andre styrker i koalisjonen, kan jeg ikke gjenta detaljert informasjon utover dette i dette svaret, svarer Bakke-Jensen.

Les også

Norge «forstår» angrepet i Syria. Andre land «støtter» det.

Reagerer sterkt

SV-leder Audun Lysbakken, som har avkrevd regjeringen svar i saken, reagerer kraftig på opplysningene.

– SV er sterkt kritisk til at regjeringen ikke har offentliggjort disse opplysningene tidligere. De kaster lys over hvor vanskelig det er å kontrollere hvem Norge samarbeider med i Midtøsten, sier han til NTB.

Han mener opplysningene er viktige for at vi skal kunne ha en «realistisk debatt» om norsk krigsinnsats.

– Jeg ble svært overrasket over at denne saken ikke ble tema i forsvarsministerens redegjørelse for Stortinget 2. mai, konstaterer Lysbakken.

Daværende forsvarsminister orienterte Stortingets organer særskilt om denne episoden, fremgår det av Bakke-Jensens svar. Det betyr at Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité har vært orientert om hendelsen.

– Mangel på kontroll

SV og flere andre har advart mot farene ved å begi seg inn i slike treningsoppdrag i Midtøsten.

– Vi har hele tiden etterlyst kontroll med hvem vi samarbeider med i krigene i Midtøsten. At regjeringen nå forteller om det forsvarsministeren selv kaller en «alvorlig episode», understreker at vi har hatt god grunn til å frykte mangel på slik kontroll, sier Lysbakken.

Fra departementets side understrekes det at norske styrker hadde klar instruks om utelukkende å støtte lokale styrkes kamp mot IS, samt at mulige brudd på menneskerettighetene og folkeretten skulle følges opp og rapporteres.

– Norske styrker har i sin trening og rådgivning av lokale syriske grupper lagt stor vekt på undervisning i krigens folkerett og menneskerettigheter, skriver Bakke-Jensen.