Ett korn av stoffet er nok til at du kan dø. Nå har politiet begynt å gå med motgift.

Det ekstremt farlige stoffet fentanyl har ført til en overdoseepidemi i USA, og dødsfallene øker i Europa. Politiet er bekymret for at yngre rusmisbrukere i Norge eksperimenterer med livsfarlige tabletter.

Politibetjentene Andreas og Henrik snakker med rusmisbruker Tore om motgiften Nalokson, som kan hindre overdoser med opioider.
  • Frøydis Braathen

– Jeg har foreløpig ikke brukt nesesprayen på jobb, men jeg synes det er betryggende å ha den tilgjengelig, sier politibetjent Andreas.

Sammen med kollega Henrik er han på patrulje i Oslos gater en torsdag morgen. De ønsker ikke etternavnet publisert.

Med seg har de en nesespray med Nalokson, som er en motgift mot opioider. Den kan redde personer som har tatt overdose, bare ved å sprayes i nesen.

– Det hender ofte at vi kommer over en som har tatt overdose før ambulanse er på plass, forteller de.

Politi og vektere begynte nylig å gå med Nalokson på patrulje, fordi de frykter det ekstremt farlige narkotiske stoffet fentanyl. Fentanyl-preparater er 100 ganger sterkere enn morfin og kan raskt gi pustestans.

50 ganger sterkere enn heroin

På Youngstorget møter politibetjentene rusmisbruker Tore, som har vært i rusmiljøet i lang tid. Han kjenner til Nalokson-sprayen og har en hjemme som forebygging mot overdose.

– Jeg har ikke fått bruk for den. Heldigvis. Jeg har hørt at den er effektiv, sier Tore, som synes det er skummelt å høre om fentanyl-preparater som er 50 ganger sterkere enn heroin.

Siden 2014 har Helsedirektoratet samarbeidet med flere kommuner om å dele ut Nalokson-nesespray til rusmisbrukere.

Politiet har reddet 40 personer med Nalokson

I USA har fentanyl ført til en overdoseepidemi, og nå øker også overdosetallene fra fentanyl-preparater i flere europeiske land.

Politibetjenter har brukt motgiften ved minst 40 tilfeller i Oslo det siste halve året, ifølge Jan Erik Bresil, fagansvarlig for gatepatruljen i Oslo sentrum.

– Sverige har hatt flere titalls tilfeller av overdosedødsfall på grunn av fentanyl-preparater de siste årene, og det ser dessverre ut som denne trenden også kommer til Norge, sier Bresil.

Bresil forteller at han selv har tatt en kvinnelig bruker på 18–19 år med fentanyl i Oslo.

– Færre og færre ungdommer bruker heroin. Det virker som om tabletter har tatt over den rollen heroin hadde blant de yngste som går videre til et tungt misbruk. Det som er skummelt, er at det har kommet stadig flere tabletter som kan oppfattes som mindre farlige, men som potensielt kan være dødelige, sier Bresil.

Kan være farlig å få på huden

I tillegg til å kunne redde rusmisbrukere fra overdose, er politiet blitt utstyrt med Nalokson-spray for å kunne beskytte seg selv, ifølge Bresil.

– Fentanyl-preparater kan gi reaksjoner svært raskt. Enkelte av fentanyl-preparatene kan være farlige å få på huden eller puste inn, sier Bresil.

Politiet kan enkelt spraye motgiften i nesen med en sprøyte.

Det er vanskelig å tallfeste hvor mange i Norge som har dødd som følge av overdose med fentanyl-preparater, men Kripos sier det gjelder rundt fem personer så langt. I tillegg er det mørketall.

Kripos gjorde fire beslag av fentanyler i 2016, mens det økte til 13 beslag i 2017. Hittil i år har de hatt tre beslag av det farlige stoffet.

Fentanyl-preparatene har kommet både som pulver, tabletter, nesespray og øyendråper.

– Så sterkt at det nesten er umulig ikke å ta overdose

I Oslo ble en 15 år gammel gutt i fjor funnet død på rommet sitt etter at han hadde tatt en dose med karfentanil. Karfentanil blir også kalt «elefantdop», fordi det brukes til narkose og avliving av elefanter. Pulveret gutten hadde tatt, var trolig bestilt fra «det mørke nettet» og lignet på melis.

Merete Vevelstad, overlege ved Oslo universitetssykehus, forteller at dette er den verste typen av fentanyl-preparater.

– Det har så sterk virkning at det nesten er umulig ikke å ta overdose. Mindre enn ett saltkorn er nok til at du dør hvis du ikke er tilvendt morfinlignende stoffer. Det er like lett å få tak i som andre fentanyl-preparater, sier Vevelstad.

– Ikke engang rusbrukere vil ha fentanyl-preparater, fordi det er så farlig. Men det kan være blandet i beroligende midler og kamuflert i tabletter på det illegale markedet, så de fleste som får det i seg, vet ikke engang at det er det de har tatt, sier Vevelstad.

Syntetisk «heroin» er mange ganger sterkere enn en dose av den organiske varianten.

Bekymret for yngre som eksperimenterer

Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, kjenner brukermiljøet godt og følger utviklingen tett. Han er bekymret for at det særlig er yngre, uerfarne rusmisbrukere som eksperimenterer med fentanyl-preparater.

– Dette er ofte unge brukere av for eksempel amfetamin, som ikke er i kontakt med lavterskeltilbudet. De er dermed ikke i miljøet som får utdelt Nalokson-nesespray, sier Knutsen.

Vil la ambulansepersonell dele ut motgift

Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsmann i Venstre, foreslår at ambulansepersonell skal kunne dele ut Nalokson-nesespray ved overdoseutrykninger. Tanken er at ungdommer som har tatt overdose én gang, skal ha Nalokson-nesespray tilgjengelig i tilfelle det skjer igjen.

– Jeg er redd vi står overfor en epidemi som allerede har kommet til andre land i Europa. Vi er særlig redd for fentanyl-preparater som selges som noe annet. Det har for eksempel vært tilfeller av fentanyltabletter solgt under merkenavnet «Xanax», sier Grimstad.

Merete Vevelstad mener det kan gi en falsk trygghet.

– Naloksonspray er nyttig til nødbruk for kameratredning blant opiatmisbrukere, men det eneste fornuftige å gjøre hvis man kommer over ungdommer som eksperimenterer med morfinlignende stoffer, er å fraråde enhver bruk, fordi det er livsfarlig, mener Vevelstad.