Norge

«Veldig lite av det vi bygger i dag har evigheten som perspektiv»

#MÅ VITE. Bjørvika synker. Foreløpig er det ikke så dramatisk som det høres ut, bygningene står trygt på fjell langt nede i grunnen, men hvilke konsekvenser vil utbyggingen der få for den delen av Oslo sentrum som ikke står trygt på fjell?

Må vite fordi: Store deler av Oslo sentrum er bygget på dårlig grunn. Hvordan vil all gravingen og byggingen i Bjørvika påvirke grunnforholdene i områdene rundt?
  • Stein Erik Kirkebøen

Et par tusen bygninger i Oslo flyter på treflåter. Er det fare for at de skal synke?

- Nei, det er det ikke. Men hvis grunnvannstanden synker så kan det komme luft til som starter en forråtnelsesprosess i det som er fundamentene til gårdene. Det går an å gjøre noe med det, selv om det kan bli komplisert og kostbart, sier Kyrre Jordbakke. Han er avdelingsdirektør for teknisk fagavdeling i Plan— og bygningsetaten.

- Det graves mye og det graves dypt i Bjørvika, hva betyr det for byens gamle bygninger?

- Det har vi ikke full oversikt over. Men konsekvensene er ikke dramatiske, det er ingen fare for at byen skal skli ut eller at hus skal rase sammen. Men det er nødvendig å følge med, og det er sannsynlig at noen strøk av byen kan få økte vedlikeholdsutgifter. Hvor langt unna arbeidene i Bjørvika kan ha konsekvenser vet andre eksperter mer om enn meg.

- Vet vi - og ikke minst dere - nok om grunnforholdene som digre kostbare bygg bygges på?

- Vi vet ikke alt om alt, men jeg mener vi vet ganske mye. Situasjonen er absolutt håndterbar. Men det er alltid risiko knyttet til store byggeprosjekter. Det gjøres undersøkelser, det måles og det overvåkes, hvis noe skulle utvikle seg galt, så er det mulig å sette i verk tiltak.

- I fjor høst startet dere opp et undergrunnsprosjekt som blant annet skal «analysere og foreslå tiltak for økt kunnskap om og styrket forvaltning av undergrunnen». Kom det litt sent?

- Det er godt mulig at det kom da man så at det var nødvendig, og at noen vil mene at det er litt sent. Nå er det i hvert fall i gang. Vi samler informasjon, og forsøker å få enda bedre oversikt.

- Er dere sterke nok i forhold til økonomiske og politiske interesser som ønsker å bygge ut, er det mulig å stoppe ambisiøse byggeprosjekter med argumenter om dårlige grunnforhold?

- Det er sterke krefter som settes i sving, og ofte er det nok andre interesser enn hensynet til grunnforholdene som er styrende. Men jeg føler at de problemene som pågående byggearbeider kan skape, er håndterbare.

- Men byggene blir kanskje ikke stående i tusen år?

- Sannsynligvis ikke. Det er veldig lite av det vi bygger i dag som har evigheten som perspektiv.

PS. Dårlige grunnforhold er ikke unikt for Oslo. I Amsterdam er det mye verre. Byen står på norske trær som på 1600-tallet ble banket 10-12 meter ned i torv og leire. Rådhuset alene står på 13.659 pæler av tømmer. I 1640 anslo rederne i Amsterdam at de på 1400 turer til Norge seilte hjem over en million kubikk med tømmer. Mesteparten kom fra Oslofjorden, sørlandskysten og Vestlandet der skogen nesten ble utryddet. Men byen står.