Justisministeren: - God vurdering i Scandinavian Star-saken

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier han med interesse har merket seg politimesterens anbefaling om å gjenoppta etterforskningen.

Scandinavian Star-brannen i 1990.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier til NTB at det virker som om politiet i Oslo har gjort et grundig arbeid med rapporten om Scandinavian Star-ulykken.

Anundsen sier at han vanligvis ikke kommenterer slike saker, men at denne saken er så spesiell at han allikevel velger å gjøre det.

— Jeg har merket meg politimesterens anbefaling med interesse, og synes det høres ut som en god vurdering. Men jeg avventer Riksadvokatens beslutning, sier justisministeren.

Riksadvokaten skal nå uavhengig vurdere hvorvidt etterforskning skal igangsettes.

Fredag ble det kjent at politimesteren i Oslo anbefaler at deler av Scandinavian Star-saken blir etterforsket på nytt. Det gjelder blant annet de økonomiske sidene av saken.

— Men jeg synes det Oslo politidistrikt har presentert virker grundig og godt, sier Anundsen.

afp000727819-HqVWgVlEUR.jpg

I fjor høst gjorde justisministeren det klart at også han ville avvente politiets rapport før han ville ta stilling til om alle sider rundt brannen skulle granskes på nytt.

— Jeg har besvart en interpellasjon i Stortinget om forholdene rundt Scandinavian Star-ulykken. Da var det et viktig poeng for meg å avvente og se hva som skjer med den saken oslopolitiet har hatt til vurdering. Og nå får vi vente og se hva riksadvokaten beslutter, men det er en spennende utvikling i saken.

- Gledelig med ny etterforskning

Leif A. Lier ledet pårørendegruppen i Oslo politidistrikt etter Scandinavian Star- katastrofen i 1990. - Det er en rekke ubesvarte spørsmål, sier Leif A. Lier, som hadde ansvaret for de pårørende etter katastrofen.

Han synes det er på sin plass at politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo nå tilrår at etterforskningen av katastrofen skal gjenopptas. 159 personer døde i katastrofen.

Les også:

Les også

Politiet vil etterforske dødsbrannen på Scandinavian Star

-Jeg synes det er gledelig. Det har vært stilt så mange spørsmål, blant annet om dansken som ble utpekt som gjerningsmann var gjerningsmannen, og om hvem som eide skipet. Det er en rekke ubesvarte spørsmål, sier Lier, som i 1990 var politiavdelingssjef i Oslo politidistrikt.

Sammenligner med Utøya

Han minner om at det i Scandinavian Star-katastrofen døde dobbelt så mange som under terroraksjonen i Oslo og på Utøya i 2011.

Leif A. Lier

-Det er en forferdelig tragisk sak. Derfor er det viktig at politi og påtalemyndighet gjør det de kan for å finne svar. Om det er mulig, vet jeg ikke. Men det er gledelig at de forsøker.Det er to grupper som står bak begjæringene om gjenopptagelse av saken.

— Skandale

Støttegruppen for etterlatte og overlevende har fire ganger tidligere bedt om gjenopptagelse, og fått avslag alle gangene.

— Dette viser at de fire tidligere begjæringene var feil. Sånn sett er det en skandale. Men vi er selvsagt fornøyd, sier Jan Harsem i støttegruppen.

— Vi er svært fornøyd. Et gjennombrudd, sier Gisle Weddegjerde i Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star.

Jan Harsem, leder for støttegruppen etter Scandinavian Star.

Det er riksadvokaten som avgjør om saken skal gjenopptas. Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil ikke kommentere saken.

Riksadvokaten avgjør

I en pressemelding skriver assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther at de vil se nærmere rapporten og tidligst kommentere saken ved slutten av neste uke. De har tidligere uttalt at de vil legge stor vekt på politiets anbefaling.

— Riksadvokaten har merket seg at politimesteren i Oslo i dag har tilrådd at det iverksettes etterforskning i deler av saken. Riksadvokaten vil i samråd med Oslo statsadvokatembeter ta stilling til tilrådningen så raskt som mulig, men før vi har sett nærmere på rapporten fra politiet er det vanskelig å si med sikkerhet når en konklusjon vil foreligge. I vårt brev av 17. april 2013 til politimesteren heter det at vi vil legge stor vekt på den politifaglige tilrådning, står det i pressemeldingen.

- Er inhabil

Flere har stilt spørsmål ved om riksadvokat Tor-Aksel Busch, på grunn av sin tidligere rolle i saken, er habil.

Advokat Harald Stabell var til stede under redegjørelsen i Politihuset. Han representerer danske Mike Axdal i hans kamp for å få erstatning. Den rutinerte advokaten er ikke i tvil:

— Riksadvokat Tor-Aksel Busch er i høyeste grad inhabil i denne saken. Han har tidligere sittet som assisterende riksadvokat og avslått ny etterforskning, sier Stabell.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) sier:

— Jeg går ut fra at riksadvokaten nå vil erklære seg inhabil og overlate avgjørelsen til en setteriksadvokat. Dette har nok vært en vanskelig avgjørelse for politimesteren, trolig vil en eventuell ny etterforskning bli utført ved et annet politidistrikt enn Oslo siden det nå også er blitt spurt om habiliteten ved politiet i Oslo.

- Meningsløst som straffesak

Det er 23 år siden daværende påtaleansvarlig Nicolai Bjønness avsluttet etterforskningen og konkluderte med at en dansk trailersjåfør var eneste mistenkte.

I fjor ble Bjønness anmeldt, blant annet for grov tjenesteforsømmelse i forbindelse med etterforskningen av mordbrannen. Bjønness, som nå er praktiserende advokat, er i dag sykemeldt. Hans advokatkontor opplyser til Aftenposten at den tidligere påtalelederen ikke kan kommentere saken.

Bjønness har tidligere uttalt, blant annet til NRK, at han støtter en ny granskning av brannen, men at gjenopptakelse er for sent.

— Det er for sent, og dessuten er det utrolig håpløst å tro at man kan få bevis av den tygnden som man trenger i en straffesak 23 år senere. Derfor er det meningsløst som straffesak, sa han den gang.

— Men som granskingssak er det noe helt annet. Som granskingssak kan fornuftige folk legge arbeid i å finne 52 prosents sannsynlighetsovervekt for at det var slik, og ikke slik, sa han og erkjente at det fortsatt er ubesvarte spørsmål i saken.