Norge

Oslomarka drives hardest i landet

Bare 14 prosent av Oslomarka er spart for flatehugst. Naturvernforbundet vil verne mer. Løvenskiold sier blankt nei.

Feltet til venstre viser flatehugst i Nordmarka. Hans O. Torgersen

  • Ole Mathismoen

Les hele saken med abonnement