Oslomarka drives hardest i landet

Bare 14 prosent av Oslomarka er spart for flatehugst. Naturvernforbundet vil verne mer. Løvenskiold sier blankt nei.

Feltet til venstre viser flatehugst i Nordmarka.

Det samme tallet for hele Norge er 25 prosent. Begge tallene forteller om et intensivt skogbruk i Norge de siste hundre årene, selv om svenskene har vært enda gladere i snauhugde flater.

Tallene er utarbeidet av Landsskogtakseringen i NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).

Les hele saken med abonnement