Hvorfor føler mange elever seg så stresset på videregående? Her er noen svar.

For noen elever på videregående er ingenting viktigere enn å få gode karakterer. Frykten for å mislykkes er stor. Det er kanskje den viktigste årsaken til stress, ifølge en ny masteroppgave.

To masterstudentene har dybdeintervjuet 20 elever og funnet ut at det er fire forhold som avgjør hvor mye skolestress elevene opplever.

I en masteroppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo har to studenter spurt ungdommer i avgangsklasser på videregående skole om skolestress.

– Det har vært mye bekymring rundt de økende, stressrelaterte helseplagene hos ungdom, spesielt hos jenter. Men årsakene til stresset er mindre kjent, påpeker Camilla T. Ellefsen og Monica Johansen.

Les hele saken med abonnement