Norge

Sak om muslimsk lærer som nektet å håndhilse på kvinner, ender i Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda skal behandle saken der en lærer som nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger, ikke fikk fornyet vikariatet.

Læreren jobbet ved Ekeberg skole i Oslo.
  • og NTB
  • Inger Lise Hammerstrøm
    Journalist

Den muslimske mannen i 40-årene ble tidligere denne uken intervjuet i Dagsavisen. Han forklarer sin holdning med at han ikke ville utsette seg for fristelser og at han følger profetens ord.

Mannen har klaget inn både Ekeberg skole i Oslo og Nav inn for nemnda. Nav ga avslag på søknaden om sosialstøtte med begrunnelse at mannen hadde takket nei til annet arbeid.

Etter planen skal Diskrimineringsnemnda behandle sakene samlet i møte 9. oktober. De endelige avgjørelsene antas å være klar i november, opplyser direktør Ashan Nishantha til NTB.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at saken illustrerer en vanskelig situasjon hvor to menneskerettigheter kolliderer: hensynet til kjønnslikestilling og hensynet til religionsfrihet.

Bjurstrøm legger til at arbeidsgiver også må tenke på hvordan en jobb skal utføres. Hun sier det må foretas en interesseavveining.

Helleland: Vektlegger religion mer enn likestilling

Bjurstrøm uttalte seg også i Dagsnytt 18 i går. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mener at Bjurstrøm i sine uttalelser der, vektlegger hensynet til religion mer enn likestilling.

– Jeg er svært overrasket over at likestillingsombudet ikke ser ut til å vektlegge hensynet til likestilling like mye som hun vektlegger hensynet til religion. Hun er likestillingsombud, ikke bare diskrimineringsombud, sier Helleland.

Den konkrete saken er til behandling hos Diskrimineringsnemnda som er en underliggende virksomhet hos Barne- og likestillingsdepartementet. Statsråden kan derfor ikke kommentere den konkrete saken før den er ferdig behandlet.

– Min reaksjon dreier seg like mye om likestillingsombudet sine uttalelser. Mitt utgangspunkt er at jenter og gutter og menn og kvinner er like mye verdt i samfunnet. Det er et viktig fundament som vi må stå opp og forsvare. Likestillingsombudet har ansvar for å sikre at dette ivaretas.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) under muntlig spørretime på Stortinget i mai.

Kan komme endring i lovverket

Hun legger til at det kan komme en endring i lovverket etter konklusjonen.

– Der er jeg som sitter og skal utforme dette lovverket, og når konklusjonen er fattet, kan det hende det blir nødvendig å gjøre noe med det.

– Hvilke endringer kan det være snakk om?

– Det må jeg eventuelt komme tilbake til når konklusjonen er fattet.

– Hvordan kunne Bjurstrøm tatt like mye hensyn til likestilling som hun gjorde til religion?

– Denne saken handler ikke bare om diskriminering. Vi kan ikke ta likestillingen for gitt når likeverdsprinsippet blir satt under press, svarer Helleland.

Åpner for alternativ hilsing

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier til NTB at hun mener at personer som jobber med mennesker, må finne seg i å håndhilse. Hvis ikke kan det bli oppfattet som manglende respekt.

Hun mener det i de aller fleste arbeidsforhold vil det være legitimt å kreve at man håndhilser.

– Men det kan heller ikke utelukkes at en annen type respektfull form for hilsning, knyttet til religion, kan være forenlig med utføring av arbeid og likebehandling av kvinner og menn, sier Hanne Bjurstrøm.

Les også

  1. Vis toleranse for dem som ikke håndhilser på kvinner | Smaira Iqbal

  2. Muslimsk lærervikar nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger – måtte slutte i jobben

Les mer om

  1. Likestillings- og diskrimineringsombudet
  2. Islam
  3. Arbeidsliv
  4. Religion