Norge

Riksadvokat kaller inn til møte om gjengkriminalitet i Oslo

Kripos og politimesterne i Oslo og Øst politidistrikt er innkalt til riksadvokat Tor-Aksel Busch for å forklare seg om gjengproblematikken i Oslo.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har kalt Kripos og politiet inn til møte om gjengkriminaliteten i Oslo.
  • og NTB

«Både resultater og utfordringer bes kommentert og belyst», skriver Riksadvokaten i møteinnkallelsen som VG omtaler.

Statsadvokat Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet sier til avisen at det ikke handler om kritikk, men at de ønsker å få en oppdatert og ærlig beskrivelse av situasjonen. I tillegg ønsker de konkrete forslag til tiltak mot gjengen, for eksempel lovendring.

– Vårt inntrykk er at politiets intensiverte innsats den senere tid har gitt gode resultater, sier han.

Jan Bøhler (Ap) i justiskomiteen har engasjert seg kraftig i gjengproblematikken, og er fornøyd med at Riksadvokaten har kalt inn til møte.

– Dette er meget viktig og riktig av Riksadvokaten. Han sender nå et sterkt signal om at arbeidet mot gjenger og organisert kriminalitet har et nasjonalt perspektiv og er en nasjonal oppgave, sier Bøhler.

Møtet skal finne sted 21. august.