Norge

Skuffelse og lettelse over at ulvejakten ikke stanses

Naturvernforbundet kaller avgjørelsen om fortsatt ulvejakt en skandale, WWF Norge vurderer å anke, mens statsråd Vidar Helgesen (H) er fornøyd.

WWF saksøkte staten for å stanse ulvejakten, men vant ikke frem i Oslo tingrett. På bildet: En godt voksen ulv på nærmere 50 kilo ble skutt i området mellom Hammarsetra og Tomsetra i Ringsaker januar 2017.
  • og NTB
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fikk fredag beskjed om at ulvejakten får fortsette. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Tingrettens kjennelse betyr at vi får en forutsigbar forvaltning, der terskelen for felling av ulv utenfor ulvesonen er lav og tilsvarende høy innenfor sonen. De to aktuelle ulveflokkene ligger i hovedsak utenfor, sier klima- og miljøministeren til NTB.

Helgesen viser til at Oslo tingrett ikke kan se at lisensfellingen vil true overlevelsen til ulvebestanden.

– Dette er et av hovedpunktene til WWF i denne saken. Retten peker blant annet på at det er naturlig å se ulver i Norge som en del av den større sørskandinaviske bestanden, sier Helgesen.

Vurderer anke

I forrige måned saksøkte WWF Norge for andre gang staten for å fatte lovstridige jaktvedtak i forvaltningen av ulv, som organisasjonen mener strider mot både Grunnloven, naturmangfoldloven og internasjonale avtaler. WWF begjærte også en midlertidig stans i jakten.

– Dagens kjennelse gjør at vi ikke får stanset jakten mens vi venter på at søksmålet skal komme opp for retten. Vi er svært skuffet over at vi ikke får stanset den mest omfattende jakten på ulv siden arten ble fredet i Norge i 1973, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.

Organisasjonen mener kjennelsen er uriktig fordi den legger til grunn at bestandsmålet for ulv kan brukes som en øvre grense for hvor mange ulver det skal være i Norge, og vurderer nå om de skal anke.

– Skandale

Totalt har regjeringen åpnet for at 42 ulver kan skytes i Norge i vinter, noe som ifølge WWF tilsvarer 75 prosent av de helnorske ulvene. 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold, 16 i de to flokkene på grensen til ulvesonen og 14 i andre deler av landet.

Mens tingretten har behandlet søksmålet, har jakten startet opp igjen. Fem ulver utenfor ulvesonen var allerede skutt før jakten ble stanset av tingretten i november. Etter at jakten innenfor ulvesonen startet opp 1. januar, er ti ulver skutt i Hedmark – fem fra Osdalsflokken og like mange fra Julussaflokken.

– Det er en skandale at den massive nedskytingen av ulv får fortsette. Vi frykter at denne kjennelsen vil eskalere en allerede svært betent og polarisert rovdyrdebatt i Norge, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Kjennelsen vekker også reaksjoner i SV og Miljøpartiet De Grønne. Nasjonal talsperson i MDG Rasmus Hansson gjentar oppfordringen til Helgesen om å komme med en utredning av hva det vil si å ha en levedyktig bestand av ulv.

– Dette er noe vi arbeider med. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å følge opp Stortingets bestilling av en slik utredning, og denne vil være klar i desember, sier Helgesen.

– Klar indikasjon

Bondeorganisasjonene og skogeierne er på sin side svært fornøyde med fredagens kjennelse og mener den er en seier for alle som har jobbet for at ulveforliket i Stortinget settes ut i livet.

– Dette gir en klar indikasjon på hvilken retning rettens senere behandling av WWFs krav vil gå, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til NTB.

I Norges Bondelag peker man på at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat.

– Alle som lever tett på ulv, vet hvilke skader den kan gjøre. Derfor er det bra at lisensjakta fortsetter, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Les mer om

  1. Ulv
  2. WWF
  3. Jakt
  4. Klima- og miljødepartementet