Norge

40.000 demente bor hjemme

En 90 år gammel dement kvinne dukkeropp midt på E18 i vinter. Klokken er tre på natten. Hjemmetjenesten har ansvaret for tilsynet med henne.

Dement og alene. Det finnes ingen oversikt over hvor mange demente som bor alene hjemme, men eksperter tror omfanget er stort. STEIN J. BJØRGE

 • Solveig Ruud
  Journalist

Hvor mange demente som bor alene, er usikkert. Helse­tilsynet er bekymret for at kommunene ikke klarer å fange dem opp og gi dem godt nok tilbud.

Den 90 år gamle damen på motorveien ble reddet av en oppmerksom drosjesjåfør, da hun tuslet rundt med gåstol i nattkjole. Hendelsen førte til at hun endelig fikk sykehjemsplass.

Les også

Kvinne (83) frøs ihjel, politiet vil tiltale kommunen

Ifølge pasientombudet i Akershus, Knut Fredrik Thorne, er det mange sterkt demente som bor alene og utsetter seg for stor fare.- Vi får ofte høre om demente som bor alene hjemme og som forviller og roter seg bort. Noen stryker klær på natten, andre fyrer i ovnen om sommeren. Mange pårørende er engstelige for at det kan skje dem noe alvorlig.

Thorne ble kjent med historien om den 90 år gamle kvinnen i vinter.

-  Datteren hennes tok kontakt med oss da moren var i ferd med å bli sendt hjem i taxi fra sykehjemsoppholdet etter hendelsen på motorveien, forteller Thorne.

De hjalp henne med det formelle slik at de fikk stanset hjemsendelse og senere sørget for en langtidsplass på sykehjem.

Skiller seg ut

Gorm Grammeltvedt i Statens helsetilsyn poengterer at den omsorgen Jorunn Marie Bukkøy fikk, og som ble brettet ut i A-magasinet på fredag, ikke er representativ.

- Ja, dette skiller seg ut. Det bekreftes av at vi har anmeldt kommunen.

- Har dere synspunkter på hvor utbredt det er at enslige demente får et for dårlig tilbud?

- Våre tilsynsrapporter viser at for mange får et innholdsmessig mangelfullt tilbud, sier Grammeltvedt.

Ukjent antall

Nasjonale estimater anslår at det er 70 000 demente i Norge, og at ca. 60 prosent av dem bor hjemme.

- Vi har grunn til å tro at omfanget av demente som bor alene hjemme er stort. Rett og slett fordi vi vet at mange over 80 år bor alene, og at mange over 80 har demens, sier Knut Engedal i Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Aftenposten har siden slutten av juni forsøkt å få oversikt over hvor mange demente som bor alene i Oslo og i noen av landets største kommuner — og som samtidig får omsorg og tilsyn fra hjemmetjenestene.

Selv etter flere purringer, har det ikke latt seg gjøre å få konkrete nok svar til å si noe eksakt om omfanget.

I Oslo er det mange bydeler som opplyser at det er det umulig å svare på. Både Bydel Gamle Oslo, der Jorunn Marie Bukkøy bodde, og bydel Østensjø sier de ikke kan svare på spørsmålet. Noen oppgir at antallet ikke er kartlagt, andre sier at de ikke har datasystemer som gjør at de kan gi oss noe tall.

- Bydelen har ikke kartlagt dette. Bydelsutvalget har bedt om at det foretas en utredning innen oktober 2012, opplyses det fra Bydel Østensjø.

Andre bydeler har konkrete tall.

I Bydel Alna er det registrert 112 brukere som har redusert hukommelse og som bor alene. Av disse har 91 såpass lett hukommelsessvikt at de klarer dagliglivets gjøremål når de får påminnelser og noe bistand.

- 13 brukere er registrert med noe mer uttalt hukommelsessvikt, opplyser bydelen og forteller at det fortløpende vurderes om det er forsvarlig og ønskelig at de bor hjemme. Men bare ti av disse er utredet og har fått diagnose.

I Vestre Aker sies det at rundt 50 med hukommelsessvikt bor alene. Bydelen slår i en e-post fast at disse brukerne ikke er så demente at de er vurdert til å trenge heldøgnstilsyn.

Mange lovbrudd

I rapporten «Krevende oppgaver, svak styring», slår Statens helsetilsyn fast at tjenester til hjemmeboende med demens ikke er gode nok.

Ut ifra et tilsyn i 48 kommuner i 2010, ble det funnet brudd på aktuelle lover i 32 av kommunene.

- De samlede funnene gjør at Statens helsetilsyn er bekymret for om kommunene klarer å identifisere, utrede og gi tjenester med god nok kvalitet og i tilstrekkelig mengde til brukere med demenssykdom, heter det i rapporten.

Dement og alene. Det finnes ingen oversikt over hvor mange demente som bor alene hjemme, men eksperter tror det er mange.

afp000393862.jpg

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  103 år gamle Alfhild Valeur får ikke sykehjemsplass

 2. NORGE

  Ikke uvanlig at eldre blir dopet ned på sykehjem

 3. OSLOBY

  Legger ned flere sykehjem i Oslo: 120 plasser forsvinner

 4. OSLOBY

  Ny ernæringsstrategi i Oslo: Nå skal bydelene sørge for at de eldre spiser nok

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Privat eldreomsorg gir større mangfold

 6. OSLOBY

  Hun har hatt hjemmehjelp i over 20 år. Nå tør hun ikke lenger.