Norge

Leter etter noen å besøke 7500 millioner km hjemmefra

Sonden «New Horizons» lever opp til navnet sitt. Den vil på visitas lenger ut i solsystemet enn noen gang.

Slik ser NASAs illustratør for seg «New Horizons»' møte med et fjerntliggende objekt i Kuiperbeltet.
  • Terje Avner

I august 1989 passerte romsonden «Voyager 2» den ytterste planeten i solsystemet vårt, Neptun. Romsonden fotograferte kjempen og fant seks nye måner. Siden har «Voyager» fortsatt utover i solsystemet, men uten annet mål og mening enn å fortsette som den stevner frem.

På tur til Pluto

  1. januar 2006 ble romsonden «New Horizons» skutt opp og mot Pluto. Dengang var Pluto å anse som den ytterste av ni planeter i solsystemet vårt, langt utenfor Neptun og i en heller uortodoks bane rundt Solen. Noen måneder senere ble imidlertid Pluto degradert til dvergplanet.

Les også: Pluto – planeten som ble degradert

Se video: Hva er Pluto?

Planet eller ikke, Pluto er likevel fortsatt det første målet for «New Horizons». Sonden vil være fremme om ganske nøyaktig ett år, sommeren 2015. Da skal den studere Pluto og dens minst fem måner.

Leter etter nytt reisemål

Men «New Horizons»' ferd stopper ikke der. Til forskjell fra Voyager-sondene vil den ha nye mål å oppsøke på sin vei utover i, og etterhvert ut av, solsystemet. Men hva finnes der ute å avlegge en visitt? Jo, blant annet såkalte KBO'er – eller Kuiper Belt-objekter. Kuiperbeltet ligner mye på asteroidebeltet som ligger mellom Mars og Jupiter, bare veldig mye lenger ut i solsystemet og veldig mye større. Det strekker seg fra Uranus' bane på ca. 30 astronomiske enheter til ca. 50 astronomiske enheter ut. En astronomisk enhet tilsvarer avstanden mellom Solen og Jorden, eller ca. 150 millioner kilometer.

Se video: «New Horizons» på vei til Pluto

100.000 å velge i

Kuiperbeltet ble oppdaget så sent som i 1992, og det er langt mer massivt enn asteroidebeltet. Det finnes ufattelig mange objekter der, men i dag tror astronomene at det kanskje er snakk om rundt 100.000 objekter med en diameter større enn 100 kilometer. Når et mål for «New Horizons» skal finnes, vil det antagelig være ett av disse.

Nå skal romteleskopet Hubble settes inn i jakten på sondens nye mål, forteller NASA i en pressemelding. Romteleskopet vil rettes mot et område i stjernetegnet Skytten. og finner den et passende objekt å avlegge et besøk – ja, så skytes «New Horizons» dit etter å ha avlagt Pluto sin visitt.

Visitasen fortsetter, og jordboerne strekker sine reisemål stadig lenger ut i nabolaget – solsystemet.

Les også:

Klar for dypdykk i Venus-atmosfæren

Det kan finnes liv i Saturn-systemet