Norge

Ansatte friskere av å trene enn av å ha fri

Ansatte som fikk 2,5 timer av arbeidstiden hver uke til å trene følte at de hadde økt arbeidskapasitet og mindre sykefravær.

Ifølge forskerne kan den økte produktiviteten dels forklares med at de ansatte mestret bedre de timene de var på jobb. (illustrasjonsbilde)
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Les også:

Trening i arbeidstiden leder til økt produktivitet, viser en studie fra Karolinska Institutet. Forskerne Ulrica von Thiele Schwarz og Henna Hasson gjorde forsøk blant ansatte i tannhelsetjenesten, skriver Du&Jobbet.

En gruppe fikk anvende 2,5 timer av sin arbeidstid i løpet av en arbeidsuke til obligatorisk, fysisk trening.

En annen fikk den samme reduserte arbeidstiden, men uten å behøve å trene. Den tredje og siste gruppen hadde fortsatt normal arbeidsuke på 40 timer.

Økt arbeidskapasitet

Det viste seg at produktiviteten, målt som antall behandlede pasienter, økte blant alle grupper i løpet av det året forsøket pågikk.

Men de som trente i arbeidstiden hadde også markante forbedringer i det som kalles selvopplevd produktivitet: De syntes de hadde økt arbeidskapasitet og lavere sykefravær.

Mer overskudd

Ifølge forskerne kan den økte produktiviteten dels forklares med at de ansatte mestret bedre de timene de var på jobb. Kanskje på grunn av mer overskudd, og dels fordi mindre arbeidstid går med til sykefravær.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Les også

  1. Tar en snarvei til arbeidslivet

  2. Snakker du åpent om lønnen din?

  3. Tar nye grep for å skille ut søkere