NVE: Opp mot 60 prosent sannsynlighet for alvorlig flomsituasjon på Østlandet

Det er mellom 40 og 60 prosent sannsynlighet for at det blir en alvorlig vårflom i de store elvene på Østlandet, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Slik så det ut på Tretten i Gudbrandsdalen under storflommen på Østlandet i 1995.

I NVEs vårflomanalyse kommer det frem at det er 40–60 prosents sannsynlighet for en «alvorlig situasjon som forekommer sjelden» og som kan «medføre alvorlige skader» i Trysilelva, Glomma og Drammensvassdraget.

Risikoen for en «ekstrem situasjon» oppgis til å være fem prosent.

Årsaken til flomrisikoen er at det ligger langt mer snø enn normalt i deler av Sør-Norge.

– Basert på årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen i en pressemelding.

Ber folk gjøre seg klare for flom

Dette gjelder både for store vassdrag som drenerer fjellområder i Sør-Norge, og for lavereliggende områder på Sør- og Østlandet.

– Lavereliggende områder på Sør- og Østlandet er spesielt utsatt i år. NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparatet lokalt og publikum – i første omgang i lavereliggende områder – til å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser når snøen der begynner å smelte, sier Engen.

NVE peker på at det avgjørende i tiden fremover er hvor lenge kulden vedvarer, og om det kommer nedbør kombinert med en brå varmeperiode. Dersom dette skjer vil risikoen for en storflom øke. Fagdirektoratet opplyser at de foreløpig ikke har sendt ut noe flomvarsel, men at de vil følge situasjonen tett med oppdateringer annenhver uke fremover.

I 1995 førte store snømengder, kombinert med sen snøsmelting, varme og nedbør til en storflom som medførte skader for 1,8 milliarder kroner på Østlandet.

Forsikringsselskap: Vi har begynt å forberede oss

Forsikringsselskapet Gjensidige skriver i en pressemelding at de har startet forberedelsene for en eventuell ekstremflom, og påpeker at «situasjonen minner om 1995» De ber folk som ber i utsatte områder om å gjøre det de kan for å redusere risikoen for skader.

– Allerede nå kan man sjekke at avløp og kummer er åpne, slik at vannet får fritt leide, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Dette bilder viser den prosentvise sannsynligheten for ulike flomnivåer i ulike vassdrag. Gul farge er en «utfordrende situasjon», oransje «en alvorlig situasjon» og rødt «en ekstrem situasjon».