Omsorgsarbeidet siktet for å ha skåldet psykisk utviklingshemmet til døde

NØTTERØY (Aftenposten) En kvinne i 30-årene er siktet i forbindelse med at en pasient døde etter å ha blitt badet i for varmt vann i en omsorgsbolig på Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune.

Politiadvokat Katrine Christensen Brygard, Sørøst politidistrikt har tatt ut siktelsen.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Politiet fikk tirsdag ettermiddag den foreløpige obduksjonsrapporten fra Gades Institutt i Bergen.

Den konkluderer med at det er rimelig å anta at den psykisk utviklingshemmede mannen i 50-årene døde av brann-/skåldingsskader.

– Dødsårsaken er skålding etter at han ble senket ned i altfor varmt vann. Vi har tatt ut en foreløpig siktelse mot kvinnen for ikke å ha vært tilstrekkelig aktsom da pasienten skulle senkes ned i et badekar ved hjelp av en heiseanordning, sier politiadvokat Katrine Christensen Brygard i Sørøst politidistrikt.

Fløyet til Haukeland

Den alvorlige hendelsen fant sted søndag 24. februar i en omsorgsbolig i Oserødmyra bofellesskap på Skallestad i Færder kommune.

Pleierne varslet straks AMK-sentralen og politiet om hendelsen, går det frem av en avviksmelding Aftenposten har fått innsyn i.

Pasienten ble kjørt direkte til brannskadeavdelingen ved Sykehuset Telemark i Skien.

Dagen etter ble han fløyet videre til Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Torsdag informerte de pårørende deres kontaktperson i boligen om at mannen var død.

I et brev fra Færder kommune til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 28. februar går det frem at alle badekar i kommunale boliger og institusjoner skal få ettermontert temperaturlås der slikt utstyr i dag ikke finnes.

Sjekker varmtvannstanken

Politiet vil nå undersøke varmtvannstanken ved institusjonen. Det er fremkommet opplysninger om at termostaten kan ha vært koblet ut. Hensikten var at vannet skulle bli ekstra varmt slik at det kunne drepe eventuelle legionellabakterier.

– Vi vil foreta kriminaltekniske undersøkelser sammen med eksperter på slikt utstyr senere i uken, sier politiadvokaten.

Det var VG som først omtalte saken.

Tatt ut av tjenesten

Kvinnen er siktet for brudd på helsepersonell-loven. Hun var ansatt som helgevakt ved institusjonen i Færder kommune (tidligere Nøtterøy og Tjøme kommuner).

Advokat Knut H. Strømme er oppnevnt som hennes forsvarer.

– Min klient er nedbrutt og lei seg. Hun ønsker at politiet foretar nødvendige undersøkelser, men har ingen kommentarer til siktelsen, sier Strømme til tb.no.

Rådmann Toril Eeg i Færder kommune møtte tirsdag den avdøde mannens familie.

Åpner tilsynssak

Fylkeslegen i Vestfold og Telemark har åpnet tilsynssak mot kommunen og omsorgsarbeideren.

– Vi vil nå se om helsepersonell kan ha brutt aktsomhetsprinsippet, og undersøke om Færder kommune som virksomhetsansvarlig har sørget for nok bemanning og tilstrekkelig opplæring, sier fylkeslege Jan-Arne Hunnestad.

Rådmann Toril Eeg i Færder kommune bekrefter at kvinnen er tatt ut av tjenesten og har permisjon fra jobben.

– Vi har i dag hatt et møte med mannens pårørende. Vi er enige om at det ikke er ønskelig å gi noen kommentarer om innholdet i møtet ut over at hendelsen ble gjennomgått og spørsmål besvart, sier Eeg.

Foruten rådmannen og de pårørende deltok kommunaldirektør Hilde Kari Maugesten og pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll i møtet.

Oserødmyra bofellesskap ligger på Skallestad øst på Nøtterøy, og består av flere hus med omsorgsboliger drevet av Færder kommune.

Antall beboere i hvert hus varierer. Det er 76 ansatte i boligene, ifølge Færder kommunes hjemmeside.

Oserødmyra bofellesskap ligger på Skallestad øst på Nøtterøy.

Tilsynssak også i 2017

I 2017 opprettet Fylkeslegen i Vestfold en tilsynssak etter at en pasient ved den samme institusjonen kom alvorlig til skade.

Aftenposten har fått innsyn i rapporten fra Oserødmyra bofellesskap som konkluderer med at daværende Nøtterøy kommune hadde brutt kravene til forsvarlige helsetjenester og journalføringer over en periode på mer enn åtte måneder.

«Det er ingen evaluering etter alvorlige skader, der det systematisk settes inn tiltak for å hindre nye skader. Skadeomfanget av hendelsene er vurdert som alvorlige, og har medført store smerter for tjenestemottager», heter det i den sterkt kritiske rapporten.

Den konkluderte for øvrig med at det var kommunen som var å klandre, og ingen enkeltpersoner.

Resultatet var at beboeren ble flyttet til et høyere omsorgsnivå.

– Vi tok kritikken på alvor og ansatte en egen fagkoordinator som sørget for en tiltakspakke med bedre kvalitetssikring av tjenestetilbudet, sier Eeg.

Ordfører Roar Jonstang er dypt preget av den tragiske hendelsen.

Kommunen i sjokk

Ordfører Roar Jonstang (H) i Færder kommunen beskriver hendelsen som uvirkelig og et stort sjokk.

– Jeg beklager så sterkt jeg kan den grusomme opplevelsen mannen har vært utsatt for. Jeg føler sterkt med de pårørende, for hva de har vært gjennom, og i savnet etter et kjært familiemedlem etter denne tragiske hendelsen, sier Jonstang.

Rita Aase ble tirsdag oppnevnt som bistandsadvokat for familien, men hun trakk seg fra oppdraget da hun er ansatt på samme advokatkontor som den siktede kvinnen.