Norge

Salmonellasmitte påvist i fem fylker

Ni personer er påvist smittet.

  • May Synnøve Rogne
    Film- og TV-anmelder
  • NTB

Folkehelseinstituttet melder i dag at en sjelden variant av salmonella er påvist i fem forskjellige fylker. Ni personer er påvist smittet. Pasientene er fem menn og fire kvinner i alderen fra 2 til 91 år. De er bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Vest-Agder, opplyser Folkehelseinstituttet.

– Jeg kan bekrefte at vi har oppdaget et nytt salmonellautbrudd og så langt påvist smitte hos ni personer. Etterforskningen er akkurat startet, så det er for tidlig å si om hvor mistanken går – annet enn at det trolig er mat som er kilden, bekrefter avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet overfor Dagbladet, som omtalte saken først.

Navnet på bakterien som nå skaper mage- og tarmproblemer, er salmonella agbeni. Den skal ikke være mer aggressiv og symptomene er lik de ved vanlig salmonella: diaré, hodepine, magesmerter og feber.

Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Ukjent om utbruddet er avgrenset

Forvaltningsorganet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Det blir gjennomført intervju med pasientene, og tatt prøver av mat og matrester i håp om å finne smittekilden.

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Heidi Lange i Folkehelseinstituttet til NTB.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom magetarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, som oftest er kjøttprodukter årsaken.

Hvert år blir det meldt om mellom 900 og 1300 sykdomstilfeller til Folkehelseinstituttet.

Les mer om

  1. Helse
  2. Salmonella