Helsetilsynet krever nasjonale tiltak

Helsetilsynet mener at «Davids» sak viser at at noe må gjøres med datasikkerheten i helsevesenet.

Det var ved Drammen sykehus at «David» forsvant i systemet. Her er hovedtillitsvalgt for overlegene, Tom Henri Hansen (t.h.), i prat med en annen ansatt.
  • Mathias Vedeler

Aftenposten skriver mandag om «David» (60) som ble kalt inn til utredning et år for sent og som derfor nå er døende av kreft.

En datafeil gjorde at han forsvant ut av pasientsystemet og ble «glemt» av sykehuset.

Til tross for at feilen ble oppdaget ett og et halvt år før David ble akutt syk i fjor sommer, var det ingen som begynte å lete etter han i systemet.

Les historien her.

— Uforsvarlig helsehjelp

Fungerende avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Aud Nordal, forteller at de ser veldig alvorlig på saken.

- Pasienten har fått uforsvarlig helsehjelp. Det er en potensielt dødelig sykdom som ikke er blitt håndtert når den kunne ha blitt oppdaget. Det er veldig alvorlig, sier hun.

Hun mener at saken er et eksempel på to sentrale ting som helsevesenet må ta til seg:

— Det ene er hvor galt det kan gå når prøvesvar ikke følges opp. Det andre er at man ikke har erkjent hvilken risiko som knyttes til det pasientadministrative systemet, sier hun.

Nordal forteller at de nå ønsker tiltak på nasjonalt nivå.

— Det er ikke tilstrekkelig oppmerksomhet på den risikoen som ligger i de elektroniske systemet og at det kan oppstå feil, sier hun.

Har du tips til denne saken? Ta kontakt med vår journalist her.

Helsetilsynet ba om opprydding i 2011

Datafeilen som fikk så fatale konsekvenser for David, er på langt nær første gang alvorlige problemer i helsevesenets systemer kommer på dagsorden.

De siste par årene har tilsynsmyndigheter og pressen avdekket en lang rekke saker der prøvesvar, pasientbrev og henvisninger er blitt borte.

I 2011 sendte Helsetilsynet et svært kritisk brev til Helsedepartementet der de påpekte svikt og krevde at tiltak ble vurdert.

Også da krevde de nasjonale tiltak.

I januar i år har Helsetilsynet sett seg nødt til å sende et nytt bekymringsbrev til departementet. I brevet, der de blant annet beskriver saken til David, ber de på ny om at departementet vurderer tiltak.

- Helsevesenet har et forbedringspotensial

Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, mener det er et klart forbedringspotensial i helsevesenet når det gjelder sikkerhet i datasystemene.

— Det er veldig viktig at datasystemene hele tiden overvåkes for å avdekke feil. Datasystemer får feil av ulik alvorlighetsgrad. Noen er feil som kan rettes på sikt, andre er det helt kritisk at virksomhetene raskt retter opp. Det betyr at sykehusene må ha et system som gjør at de vurderer hvor alvorlige feilene er, sier han.

Andresen påpeker at det ikke bare er tekniske datafeil som er problemet.

— Det handler også om at ansatte må være kjent med regelverket og ha god nok opplæring. Det handler også om rutiner og hvordan ledelsen følger opp og etterspør rapporter, sier han.

Les også

Lot krefthenvisninger ligge ulovlig lenge fordi overlegen var på ferie

Hva mener du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under.