Norske sykehus varsler sjelden myndighetene når de mistenker svikt i implantater

Presset arbeidsdag og manglende tro på at meldinger fører til noe, er årsaken til underrapporteringen, mener Legeforeningen.

Lubbertus van der Spa holdt på å miste livet i sommer da pacemakeren han var avhengig av, plutselig gikk tom for batteri. Saken ble aldri meldt til norske helsemyndigheter, til tross for at lov om medisinsk utstyr er klar:

Norske sykehus skal melde fra til helsemyndighetene hver gang medisinsk utstyr kan ha sviktet, eller er involvert i hendelsesavvik eller svikt. Alle typer svikt, uhell og nestenuhell med utstyr skal meldes uansett om det har ført til pasientskade eller ei.

Les hele saken med abonnement