Politiet fikk ikke avhørt mulig fjerde offer

En fjerde mulig fornærmet i saken mot den tidligere fylkesmannen i Troms kontaktet selv politiet, men han ble aldri avhørt.

Fylkesmann Svein H. Ludvigsen skal ved minst ett tilfelle ha forgrepet seg på en asylsøker, inne i Fylkeshuset i Tromsø.

– Vedkommende tok kontakt med politiet etter at siktelsen mot tiltalte var blitt kjent. Han befant seg da i utlandet, sier politiinspektør Elin Norgård Strand ved Troms politidistrikt.

Svein H. Ludvigsen ble siktet for overgrep i januar 2018. I går kom politiets tiltale.

Politiet forsøkte å gjennomføre et avhør av vedkommende, men lyktes ikke. Mannen var på et tidspunkt asylsøker i Norge.

– Da han kontaktet politiet, befant han seg i et annet europeisk land og hadde ikke lovlig opphold der, sier Strand.

Onsdag ble det kjent at Troms og Finnmark statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein H. Ludvigsen (72). Han er tiltalt for å ha utnyttet sin stilling som fylkesmann og begått seksuelle overgrep mot tre unge menn, som alle kom til Norge som asylsøkere. 72-åringen nekter straffskyld.

Les også

Fylkesmann med stor F | Andreas Slettholm

Leter ikke aktivt etter flere potensielle fornærmede

Etterforskningen av saken mot Ludvigsen er nå avsluttet. Politiet leter dermed ikke aktivt etter andre fornærmede.

– Skal vi etterforske videre, må det være basert på nye opplysninger, sier politiinspektøren fra Troms politidistrikt.

Det er gjennomført opp mot 100 vitneavhør i overgrepssaken. Blant annet er ulike etater, miljøer og omgangskretsen til tiltalte og de fornærmede avhørt i saken.

Les også

Slik startet etterforskningen av den tidligere fiskeriministeren og fylkesmannen

Gått tilbake til 1990-tallet

Ifølge Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region nord skal Ludvigsen personlig ha oppsøkt flere barnevernsinstitusjoner da han var fylkesmann i Troms. Den tidligere Høyre-statsrådens rolleforståelse førte til en intern drøfting mellom Bufetat og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). De konkluderte med at det ikke var grunnlag for å se nærmere på Ludvigsens besøk til ulike barnevernsinstitusjoner.

– Dette har vært en del av etterforskningen. Det er innhentet dokumentasjon og gjennomført vitneavhør. Tiltalte er også blitt spurt om dette, sier Norgård Strand.

– Hvor langt tilbake i tid har politiets etterforskning gått?

– Gjennom etterforskningen har vi ettergått opplysninger tilbake til 1990-tallet, men hovedvekten av etterforskningen har vært fokusert på 2000-tallet, svarer politiinspektøren.

Erkjenner ikke straffskyld

I går sa Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen at Ludvigsen bestrider tiltalen fullstendig og ikke erkjenner å ha gjort noe straffbart.

– Han er selvfølgelig skuffet over at det er tatt ut tiltale. Samtidig er han for så vidt innstilt på at det kan være greit å få denne saken lagt frem for retten, slik at han kan få forsvart seg, sa Hansen til Nordlys.

Ludvigsen har hele veien bestridt anklagene og at han har hatt seksuell kontakt med de tre fornærmede.

– Han har så langt hatt et tilbaketrukket forhold til dette, så han er innstilt på å forklare seg og få dette frem i retten. Men det er klart at det er en belastning å få en slik tiltale mot seg, sa forsvareren.