Tidligere statsråd og fylkesmann i Troms skal ha invitert mindreårige til middag, badstue og hotellovernattinger

Politiet mener Svein H. Ludvigsen (72) opprettet kontakt med flere mindreårige gutter ved å omgå formelle kanaler og uten å varsle verger.

Politiet mener Svein H. Ludvigsen har utnyttet sin stilling og begått seksuelle overgrep mot tre unge menn.

Det kommer frem av en kjennelse fra 15. januar i år fra Hålogaland lagmannsrett. Det har hittil vært forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen fra lagmannsretten, men forbudet er nå opphevet, etter en begjæring fra VG.

Av kjennelsen kommer det frem at politiet mener Svein H. Ludvigsen oppsøkte mindreårige gutter på institusjoner, uten å ha gode grunner til det.

«Siktede skal uten tilsynelatende aktverdig formål, og uten å gå via formelle kanaler, eller ved å varsle verger, ha etablert kontakt med flere mindreårige gutter som har hatt opphold på ulike institusjoner», heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

Opplysningene kommer frem i forbindelse med et fengslingsmøte etter at siktelsen mot Ludvigsen ble utvidet til å gjelde overgrep mot tre personer og utnyttelse av egen stilling.

Onsdag ble det kjent at Troms og Finnmark statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein H. Ludvigsen (72). Han er tiltalt for å ha utnyttet sin stilling som fylkesmann og begått seksuelle overgrep mot tre unge menn, som alle kom til Norge som asylsøkere. 72-åringen nekter straffskyld.

Les også

Fylkesmann med stor F | Andreas Slettholm

Badstue, middag og hotellovernatting

Det kommer frem av kjennelsen fra lagmannsretten at den tidligere Høyre-statsråden skal ha invitert guttene til «middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting».

«Dersom formålet skulle være å hjelpe guttene, vil det ha sterk formodning for seg at denne hjelpen i så fall hadde blitt tilbudt innenfor etablerte rutiner og regelverk, og i samarbeid med de som hadde ansvar og omsorg for guttene».

Politiet mener Ludvigsens fremgangsmåte samstemmer med mistanken om «forsøk på seksuelle overgrep».

Les også

En fjerde mulig fornærmet i saken mot den tidligere fylkesmannen i Troms kontaktet selv politiet, men han ble aldri avhørt.

Reagerte på Ludvigsens rolleforståelse

Onsdag fortalte regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region nord at Ludvigsens tolkning av fylkesmannens tilsynsrolle for barnevernsinstitusjoner skapte usikkerhet i etaten.

– Han kom gjerne på besøk til institusjoner etter kontortid. At fylkesmannen personlig møtte opp uanmeldt, var sammenlignet med andre fylkesmannsembeter utradisjonelt, sa regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat.

– Når skjedde dette?

– Det var i 2013–2014, like før han gikk av som fylkesmann.

Ludvigsen var fylkesmann i Troms fra 2005 til 2014.

Uforstående og avvisende

Ludvigsens forsvarer, advokat Ulf Hansen, sa onsdag at hans klient overhodet ikke erkjenner de straffbare forholdene han er tiltalt for.

– Min klient stiller seg uforstående og avvisende til de forhold som er beskrevet i tiltalen, sa Hansen til Aftenposten.

Forsvareren beskrev uttalelsene til regionsdirektøren i Bufetat som «oppsiktsvekkende».

– Det lukter mye etterpåklokskap fra Bufetat når de i ettertid sier at de har reagert på hans måte å løse rollen på, sier han.

Hansen opplyser i en SMS til Aftenposten torsdag ettermiddag at han ikke har ytterligere kommentarer til de nye opplysningene.