Kjendiser og rikinger med på søksmål mot Oslo kommune

En rekke av landets rikeste mennesker har gått til sak mot Oslo kommune for å klage på eiendomsskatten. Flere politikere er med på søksmålet, skriver VG.

Investor Øystein Spetalen sier han er med på søksmålet av prinsipielle årsaker, ikke fordi den utgjør en stor del av det han betaler i skatt. Ifølge Kapital har han en formue på 3,2 milliarder kroner. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
  • NTB

VG har søkt Oslo kommune om innsyn i hvem som har saksøkt kommunen for å få tilbake eiendomsskatt. Listen er frigitt og viser at en rekke sentrale næringslivsledere deltar i gruppesøksmålet som Huseiernes Landsforbund i sin tid tok initiativet til.

Blant saksøkerne er milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen, sammen med 3.425 andre innbyggere i Oslo.

– Jeg er blant saksøkerne fordi jeg mener det er en feil utformet skatt. sier Spetalen til VG, men han kan ikke på stående fot svare på hvor mye han betaler i eiendomsskatt.

Spetalen: Prinsipielle årsaker

– Det er prinsipielle årsaker til at jeg har gått til sak mot eiendomsskatten, ikke fordi den utgjør en stor del av min skatt. Jeg betaler 50.000 kroner dagen i formuesskatt, sier Spetalen.

På listen har VG også funnet flere politikere fra Høyre i Oslo, som har saksøkt sin egen kommune, blant dem bystyrerepresentantene Hermann Alexander Kopp og Per Trygve Hoff.

Fikk delvis medhold i lagmannsretten

Etter å ha tapt på alle sentrale punkter i tingretten i fjor, fikk saksøkerne delvis medhold da saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i oktober i år. Lagmannsretten mente at den første utskrivningen av eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli.

Det gjør at saksøkerne kan få tilbake eiendomsskatten for 2016, men ikke for de øvrige årene. Saken er anket til Høyesterett, så det endelige utfallet er ikke kjent.