Nytt styre ved Ahus

Styrelederen ved Ahus må gå, og nytt styre er på plass i ettermiddag. Første og viktigste oppgave: Finne ny direktør for det omstridte sykehuset.

Styret ved Akershus universitetssykehus ers kiftet ut. Årsaken skal være usikkerhet om ny direktør.

Før helgen kom det frem at Helse Sør-Øst vil kaste Ahus-styret på grunn av manglende tillitt mellom styret og den konstituerte direktøren ved sykehuset, Stein Vaaler.

Det nye styret er nå klart og oppnevnes formelt ved foretaksmøte i ettermiddag. (se fakta)

Kaster styrelederen

Før helgen ville ikke Helse Sør-Øst si om det også var aktuelt å bytte ut den sittende styrelederen ved Ahus, Göran Stiernstedt. Nå er det klart at hovedendringen i styret er nettopp skifte av styreleder.

Ny styreleder blir Per Christian Voss, som kommer fra en lederstilling i Hydro. Voss er siviløkonom og var direktør ved Blefjell sykehus fra 2002 til 2008. Han har også i perioder vært spesialrådgiver i Helse— og omsorgsdepartementet.

— Jeg kjenner ikke godt til ham, men umiddelbart høres det bra ut at han er kjent med helsevesenet og deres utfordringer, sier hovedtillitsvalgt for legene ved Ahus, Aage Huseby.

Haster med ny direktør

— Den første viktige oppgaven for dette nye styret, er å ansette administrerende direktør.Det er nødvendig og så raskt som mulig sikre stabilitet og forutsigbarhet i den øverste ledelsen ved foretaket, skriver styreleder i Helse Sør-Øst Per Anders Oksum i en pressemelding i dag.

Etter at Hulda Gunnlaugsdottir trakk seg som direktør for fem måneder siden har det ikke lykkes styret å få på plass ny direktør. Viseadministrerende direktør, Stein Vaaler, ble i november konstituert som ny administrerende direktør, og prosessen med å finne ny permanent leder ble satt i gang.

Ved søknadsfristen i januar i år hadde seks personer meldt seg, men ingen ble ansett som kvalifisert, og hodejegerfirmaet Delphi Consulting fortsatte letingen. Trolig få, om noen, kandidater har meldt seg med ønske om sjefsjobben. Derimot har den konstituerte direktøren Vaaler gjort det klart at han er interessert i den permanente jobben, men styret har likevel ikke kommet til en permanent løsning selv om ambisjonen var å ha det klart i mars.

Det er altså på grunn av den manglende tilliten mellom Vaaler og det tidligere styret at Helse Sør-Øst nå har kastet styreleder og gjort endringer i det tidligere styret.

— Vi må se til at ledelsen ved Ahus til enhver tid har nødvendig tillit for å arbeide videre. Det har vært en positiv utvikling ved Ahus i det siste. Helse Sør-Øst har et sterkt ønske om at denne utviklingen skal fortsette. Da kan vi ikke sitte og se på at tilstrekkelig tillit mangler. Derfor skifter vi styre. Deretter må et nytt styre finne en løsning, sa Oksum til DN før helgen.

Tiden vil vise om det blir Vaaler

Legetillitsvalgt ved Ahus, Aage Huseby, sier tiden vil vise om det er Stein Vaaler som blir permanent leder ved sykehuset, men han understreker at det haster.

— Vi er nødt til å få nøkkellederstillingene på plass, vi er helt avhengig av å ha en styrende hånd her. Tiden vil vise om det er Vaaler som er rett mann. Han har vært i sykehuset lenge og har sine motsandere og tilhengere, sier Huseby.

Les også

Styret ved Ahus måtte gå