Brudd i lønnsoppgjøret for statsansatte

Klokken 03.10 natt til søndag melder Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund at det er brudd i statsoppgjøret.

Det ble natt til søndag brudd i lønnsoppgjøret for statsansatte.

– Vi jobbet hardt for å inngå avtaler med alle de fire hovedsammenslutningene i staten, men det lot seg ikke gjøre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Statsoppgjøret går dermed til megling med frist til midnatt 23. mai.

– Vi sto så langt fra hverandre at det ikke var noen annen løsning enn å kaste kortene, sier Egil André Aas, fagforeningsleder i LO Stat i en pressemelding.

– Ikke god likestillingspolitikk

Forhandlingene har pågått siden 5. april uten enighet. Natt til søndag var bruddet et faktum. YS, Unio og LO Stat har sammen brutt forhandlingene. De mener tilbudet ikke var bra nok når det kom til blant annet fordeling av den disponible rammen.

– Mange ansatte i staten har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Staten har ikke vist vilje til å kompensere dette, det er skuffende, mener Egil André Aas.

– Regjeringen ønsker å gi større handlingsrom og fleksibilitet til de statlige virksomhetene. Det er ikke hensiktsmessig at vi sitter i Oslo og detaljstyrer lønnsutviklingen for ansatte i barnevernet i Finnmark eller professorer i Bergen. Derfor er det viktig for staten at en betydelig del av rammen skal gå til lokal fordeling, sier Mæland.

Skjevheter i lønn

Partene kom heller ikke til enighet om likelønn.

– Staten legger videre opp til et løp hvor det blir nærmest umulig å rette opp skjevheter i lønn mellom menn og kvinner. Dette er ikke god likestillingspolitikk, mener Aas.

Forhandler videre

Selv om det ble brudd i lønnsoppgjøret med YS Stat, Unio og LO Stat, forhandler staten videre med Akademikerne.

– Vi er fornøyd med at vi fortsatt forhandler med Akademikerne om modernisering av lønnssystemet og økt lokalt handlingsrom. Samtidig beklager vi sterkt at det ikke var mulig å komme frem til enighet med de andre partene, sier kommunal- og moderniseringsministeren.