Norge

1814 dag for dag

Begivenhetene i Norge i 1814 henger nært sammen med den storpolitiske situasjonen i Europa. Napoleon ble nok en gang slått på slagmarken. England var ikke bare i krig på kontinentet, men også i USA. Mens Eidsvollsmennene møttes for å lage grunnlov, begynte stormaktene å diskutere fremtidens Europa. De ville gjenopprette stabiliteten.Her er noen av de viktigste 1814-datoene, i Norges og Europas historie.

  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge
    Journalist

Les mer om

  1. Grunnloven
  2. Grunnlovsjubileet