Ny region får navnet Vestfold og Telemark

Fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark har kommet frem til at deres nye region skal hete – Vestfold og Telemark.

Noen hadde lyst til å kalle den nye regionen Viken. Men det navnet var allerede tatt av en annen region, skriver VG.

Skagerak ble foreslått. Men det ble for maritimt, mente telemarkingene. Vest-viken ble også fremmet, men det ble brukt under 2. verdenskrig av Nasjonal Samling på Buskerud og Vestfold.

Dermed tyder alt på at det nye navnet på den nye regionen blir Vestfold og Telemark. Det går frem av den fremforhandlede avtalen om ny region, som skal behandles av fylkestinget i Telemark denne uken og i fylkestinget i Vestfold i neste uke.

Fylkesordfører Rune Hogsnes (H) i Vestfold er ikke helt uenig i at navnet kanskje er litt fantasiløst.

– Vi har prøvd lenge å komme frem til et nytt navn som begge fylkene kunne enes om. Men hverken Skagerak, Viken eller Vest-Viken skapte enighet, sier han.

Hogsnes legger til at han nå har godtatt Vestfold og Telemark etter en viss modningsprosess, blant annet fordi Vestfold står først i det nye regionnavnet.

Dette har fylkeskommunene Vestfold og Telemark konsultert Språkrådet om, og rådet derfra er at Vestfold med sine to stavelser bør stå før Telemark med tre stavelser.