Riksadvokaten vil likevel ha bevæpnet politi

På grunn av terrorfare har riksadvokat Tor-Aksel Busch skiftet mening og mener norsk politi bør være bevæpnet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener norsk politi bør være bevæpnet.
  • NTB

– Vi har tvilt oss frem til et ja til bevæpning fordi vi mener at terrortrusselen mot Norge er såpass klar at vi må forvente at det kan komme et angrep mot myke mål, sier Busch til NRK.

Anbefalingen om bevæpning av politiet fremgår i et høringssvar Riksadvokaten har sendt til Justisdepartementet. Riksadvokaten var i utgangspunktet mot fast bevæpning av politiet, men endret mening under arbeidet med høringsuttalelsen.

Busch viser til terrorangrepene i Stockholm og London der mennesker ble kjørt ned.

Understreker betydningen av hurtig respons

– Disse hendelsene viser hvor raskt mange liv kan gå tapt, og at hurtig politirespons kan være viktig for å stanse denne typen angrep som vi har sett altfor mange av. Dette er det avgjørende faktum for at regjeringsadvokaten har endret oppfatning i bevæpningsspørsmålet, sammenholdt med den kjensgjerning at alt tyder på at Norge vil bli rammet av lignende terrorhandlinger, før eller siden, heter det i høringsuttalelsen.

Flertall i utvalg vil ha våpen innelåst i bilen

Høringsfristen om bevæpning i politiet gikk ut sist helg. Et klart flertall i bevæpningsutvalget anbefalte at politiets våpen fortsatt bør ligge innelåst i bilen.

PST, Politiets Fellesforbund og politimestrene i Oslo, Bergen og Trondheim ønsker generell bevæpning, mens Avinor ønsker bevæpnet politi på flyplassene. Seks politidistrikter ønsker at dagens ordning skal videreføres.

Politidirektoratet vil at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet, men ønsker nye regler som gjør det enklere å innføre områdebevæpning.