Norge

Tegner kartet over Høgskole-Norge på nytt

<b>#MÅVITE. </b>Over halvparten av dagens statlige høyskoler kan forsvinne. NTNU ligger an til å bli Norges største universitet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes at kvaliteten ved norske høyskoler er for varierende. Ressursene smøres for tynt utover, mener han. Foto: Håkon Larsen Mosvold

 • Jørgen Svarstad

1 Hva er det som skjer?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ha færre høyskoler, og han vil at de skal slå seg sammen frivillig. I et brev i juni ba han alle statlige utdanningsinstitusjoner om å ta stilling til hvor de ser seg selv i 2020 og om de eventuelt kan styrkes gjennom sammenslåing med en eller flere andre institusjoner. Flere har fått beskjed om at de er for små til å fortsette alene, og kunnskapsministeren utelukker ikke tvangssammenslåinger. Fristen for å komme med innspill var 1. februar, og noen diskuterer på overtid. Flere har vedtatt å slå seg sammen. Rundt påsketider legger Røe Isaksen frem en stortingsmelding med et nytt kart over Høyskole— og Universitets-Norge.

Hvis fusjonsplanene som i dag ligger på bordet går igjennom, kan så mange som 10 av dagens 17 statlige høyskoler bli en del av et universitet (statlige vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler ikke medregnet).

2 Hvorfor gjør kunnskapsministeren dette?

Røe Isaksen mener ressursene spres for tynt utover, og at dette vil gi bedre forskning og utdanning. Han viser til at det forskes og publiseres for lite ved enkelte institusjoner, for lite forskning når opp internasjonalt, en del sliter med å tiltrekke seg studenter og uteksaminerer få kandidater. Kunnskapsministeren mener det er for mange små og sårbare fagmiljøer som tilbyr de samme utdanningene. Som eksempel trekker han gjerne frem den femårige masterutdanningen for lærere, som skal innføres i 2017. Flere små høyskoler vil komme til kort her, lyder argumentet.

3 Hvem vil slå seg sammen?

Blant annet går NTNU og høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag sammen og blir Norges største universitet. Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark er klare til å fusjonere, og ønsker å bli et universitet på sikt. Universitetet i Tromsø forbereder en sammenslåing med høyskolene Harstad og Narvik. Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger ønsker også å fusjonere.

4 Hva er usikkert?

Mye. Høyskoler mister sine ønskede partnere til andre, og må finne frem plan b og c i denne stolleken. Høyskolene i Molde og Volda vurderte for eksempel en felles høyskole med Ålesund, men Ålesund vraket dem for NTNU. Molde begynner fra scratch. Volda ser nå mot Lillehammer. Høgskolen i Nord-Trøndelag er også i ferd med å gå tom for mulige partnere. Rektor har til styremøtet neste uke innstilt på fortsatt alenegang, men fusjon med Universitetet i Nordland er også et alternativ. Denne uken gikk styret ved Høgskolen i Sogn og Fjordane for andre gang inn for en fortsatt singeltilværelse. Flere andre, som høyskolene i Nesna, Østfold og Hedmark, ønsker også å være alene. Så er spørsmålet om kunnskapsministeren lar dem få lov til det. Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus skal ha fått signaler om at de kan fortsette alene.

5 Hvordan har dette blitt mottatt?

Det har vært mange kritiske stemmer rundt på høyskolene og universitetene, som etterlyser en bedre begrunnelse og påpeker at det allerede samarbeides mye mellom institusjoner. Norsk studentorganisasjon ønsker større høyskoler velkommen. Men leder Anders Kverno Langset sa til Klassekampen at «dette er blitt et NM i fusjon», og mener prosessen nå er et spørsmål «om hvem som slår seg sammen med hvem, og ikke kvalitet for studentene». Venstre, KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har til avisen sagt de er mot tvangssammenslåinger.

— Dette er en reform som bare er drevet av struktur, tilsynelatende helt uten formål, sa Marit Arnstad, i Senterpartiet.

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Landets høgskoler og universitet ferdig slanket

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Kunnskapsministeren og hans handlekraftige statssekretær har i stillhet fått til det kommunalministeren har bommet på

 3. KRONIKK
  Publisert:

  Jeg frykter vi går fra å være en A-høyskole til et B-universitet og at studentene vil lide mest under det

 4. OSLO
  Publisert:

  Dette er Norges nye universitet - omstridt navneforslag godkjent

 5. DEBATT
  Publisert:

  Universitetsakkreditering er verktøy vi skal bruke til å utøve samfunnsoppdraget vårt på en bedre måte.

 6. DEBATT
  Publisert:

  Ja takk til ansatt rektor!