95.000 nordmenn kan unngå kreft de neste 30 årene ved total røykeslutt

50–60-åringer som har røkt lenge, gjør at antallet røykerelaterte krefttilfeller i Norge øker. Nær halvparten av krefttilfellene som skyldes røyking, er andre krefttyper enn lungekreft.

Total røykekutt kan sørge for at nesten 100.000 nordmenn slipper å få kreft frem til 2045, ifølge ny forskning. Røykere i 50–60-årsalderen som har røkt lenge, sørger for at røykerelaterte krefttilfeller fortsatt øker i Norge.

En gruppe nordiske forskere har for første gang sett på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges de neste tre tiårene, hvis flere kutter røyken.

Det er 11 prosent dagligrøykere i Norge i dag. Forskernes beregninger viser at 95.000 nordmenn vil unngå å få kreft på grunn av røyking frem til 2045 hvis alle slutter nå.

I hele Norden kunne 430.000 krefttilfeller vært unngått i samme tidsrom.

Elisabete Weiderpass, leder av forskningsavdelingen ved Kreftregisteret.

Forskerne har også beregnet hvor mange krefttilfeller som kan forebygges hvis antallet røykere reduseres til 5 prosent i 2030 og ned til 2 prosent i 2040.

– I dette scenarioet kan vi forebygge nærmere 53.000 krefttilfeller før 2045, uttaler Elisabete Weiderpass.

Hun leder forskningsavdelingen ved Kreftregisteret og er en av forfatterne bak studien. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Cancer.

Kvinner i 50-årene rammes av lungekreft

Lungekreften øker stadig i Norge. Antallet tilfeller øker hos kvinner, mens det for menn er en liten nedgang. Dette skjer til tross for at vi har langt færre røykere nå enn for 20 år siden.

Giske Ursin, Kreftregisterets direktør, sier noe av forklaringen er at mange godt voksne røykere har beholdt sine røykevaner.

Giske Ursin er direktør for Kreftregisteret.

– Dersom vi vil snu trendene med røykerelatert kreft raskest mulig, må vi få enda flere 50- til 60-åringer til å slutte å røyke. Ikke minst kvinner, påpeker Ursin.

Hun er opptatt av å få frem at det ikke er for sent å slutte å røyke.

– Å slutte å røyke gir en god gevinst selv om man er over 50 år når man slutter. Og kanskje særlig for kvinner, sier Ursin.

Hun forteller at det viser seg at også for dem som slutter i voksen alder, så minsker faren for å få kreft etter noen år.

3080 personer fikk lungekreft i Norge i 2016, og det er det høyeste tallet som er registrert. Mens det lenge var en høyere andel menn enn kvinner som røkte, holdt andelen kvinnelige røykere seg stabil på rundt 30 prosent frem mot årtusenskiftet. Andelen mannlige røykere sank kraftig i samme tidsrom.

– I aldersgruppen under 60 år er det flest kvinner som får lungekreft, forteller Giske Ursin.

Jon Johnsen, talsmann for organsisasjonen Røykfritt miljø Norge, er glad for at denne forskningen presenteres.

– Men de 95.000 som nevnes i denne rapporten, er under halvparten av alle som rammes av røykerelaterte sykdommer. I tillegg til kreft kommer blant annet hjertesykdommer, kols og demens. Myndighetene kan bidra til å bevisstgjøre befolkningen om kjempemuligheten de har til å øke livskvaliteten, sier Johnsen.

Andre kreftformer som skyldes røyking

40 prosent av dem som får kreft forbundet med røyking, får andre krefttyper enn lungekreft.

– I denne studien har vi gjort beregninger for 13 ulike kreftformer som vi vet har sammenheng med røyking. Kanskje er det mindre kjent i befolkningen at kreftformer som blærekreft og nyrekreft har en klar sammenheng med tobakk, forklarer Elisabete Weiderpass fra Kreftregisteret.

Elisabete Weiderpass, leder av forskningsavdelingen ved Kreftregisteret.