Russland presser frem tett nordisk forsvarssamarbeid

De nordiske landene kjenner presset fra Russland. Det endrer nå forsvarssamarbeidet fra festtaler til reelt militært samarbeid.

Nordisk forsvarsmøte på Bergenhus festning innebærer et styrket militært samarbeid. Fra venstre Finlands departementsråd for Forsvarsdepartementet Jukka Juusti, Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist. Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, Danmarks forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og sjef for Islands forsvarsdirektorat, Arnór Sigurdjónsson.

En ny felles militær strategi har vært jobb nummer én når de nordiske forsvarsministrene tirsdag og onsdag har vært samlet i Bergen.

Det arbeides også med avtaler og lovverk som skal gjøre det enkelt å flytte militære styrker mellom landene, både under øvelse og i en eventuell krig.

Sverige og Finland, som står utenfor NATO, endrer sin lovgivning slik at de kan gi og motta militær hjelp.

Russisk press endrer samarbeidet helt

Siden den formelle etableringen av nordisk forsvarssamarbeid i 2009 har dette vært lite konkret.

I sitt fagmilitære råd fra oktober 2015 beskrev forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) slik:

«Det har gitt god økonomisk uttelling, men jeg ser ingen umiddelbare nye gevinster med mindre det er større politisk vilje til flernasjonalt samarbeid».

Opplevelsen av press fra Russland har nå gjort forpliktende samarbeid mer interessant:

– Vi ser ingen direkte trussel mot oss. Men Russland har bygget opp sine kapasiteter, og det er bekymringsfullt. Vi ser det mest som en psykologisk trussel, sier Finlands departementsråd for Forsvarsdepartementet, Jukka Juusti.

– Situasjonen er forverret. Det pågår nå mye mer etterretningsvirksomhet, sier Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist.

– Heller ikke vi ser en militær trussel mot Norge. Men vi har med et uforutsigbart Russland å gjøre, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Russerne tester oss nå hele tiden, ikke minst på cyber-siden, sier Danmarks forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

En svensk soldat og en norsk soldat fra Garden under en felles fredsøvelse i 1998.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på vei inn til pressekonferanse tirsdag ettermiddag på Bergenhus festning, i forbindelse med det nordiske forsvarsministermøtet.

USA øvet med Sverige midt under russisk øvelse

Tidligere øvet nordiske land sammen i såkalte «fredsoperasjoner», som man tok lett på, og der enkeltland gjerne lot være å delta.

Fredsøvelsene ble imidlertid droppet tidlig på 2000-tallet. Sverige har sørget for at et annet samarbeid, om Nordic Battle Group, er lagt på is. I stedet satser Sverige på hyppige øvelser med USA og Storbritannia.

Over Gotland i september i fjor ble 300 amerikanske fallskjermsoldater sluppet under øvelse Aurora. Der trente man på å bekjempe angripende helikopterstyrker som beveger seg raskt, noe Russland er blitt eksperter på. Aurora var et direkte svar på den russiske storøvelsen Zapad som pågikk samtidig.

Lover fortsatt ikke å komme til unnsetning

Sverige og Finland har i dag status som «særskilt prioriterte partnere» av NATO. Sverige skal kjøpe Patriot luftvern fra USA, Finland langtrekkende missiler til sine F18 kampfly fra samme land.

Tett militært nordisk samarbeid skal bli spesielt synlig under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge i høst, der innpå 40.000 soldater deltar.

Ennå er det ikke snakk om å inngå avtaler der landene forplikter seg til å komme hverandre til unnsetning, i kriser, slik det er innen NATO.

Men landene har likevel formelt uttalt at det ved en alvorlig sikkerhetskrise, i vår del av verden, er det svært sannsynlig at landene må håndtere denne sammen.

Størst endringer i holdningen til militært samarbeid er det i Sverige. I 2009 vedtok landet å avvikle verneplikten og i praksis territorialforsvar. I mars 2017 ble verneplikten vedtatt gjeninnført, og i dag følger Sverige gjenoppbyggingen av det norske Forsvaret tett.

Tre «flyangrep» mot Norge

Slik merker de ulike nordiske landene trykket fra Russland:

Norge: Etterretningssjef Morten Haga Lunde fortalte tidligere i vår at Russland ved tre anledninger i fjor trente på å angripe norske militære mål.

Sverige: Norges nærmeste naboland opplever at Russland foretar overflyvninger der de tester svensk luftberedskap, som har vist seg for svak, og at russerne holder store øvelser i Østersjøen.

Finland: Landet ser hvordan Russland ruster kraftig opp, også langs grensen mellom de to landene.

Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten, legger frem tjenestens ugraderte trusselvurdering mandag formiddag.

Dette samarbeider de om nå

Et nordisk samarbeid handler nå ikke minst om luftovervåking med radar, der landene nå utveksler rådata. Det er også aktuelt å utvide dette samarbeidet til verdensrommet, med samband og utveksling av overvåkingsdata.

En beskyttet, felles videokonferanse er også etablert som nå brukes jevnlig, der landene kan konsultere hverandre når det oppstår sikkerhetspolitiske problemstillinger.