Norge

Splittet Høyre kan si ja til eggdonasjon

Et Høyre-ja til eggdonasjon vil trekke partiet vekk fra KrF i en sak de to partiene til nå har stått sammen om, advarer KrF-topp.

KrF-nestleder Olaug Bollestad mener et Høyre-ja til eggdonasjon vil bringe partiet lenger unna KrF i det som er en viktig verdisak for partiet.
  • og NTB

Statsminister og partileder Erna Solberg risikerer å få seg en rett høyre når saken om eggdonasjon kommer opp på landsmøtet lørdag 6. april. Det kan nemlig gå mot flertall i Høyre for å tillate at en kvinne blir gravid ved hjelp av egg som hentes ut fra en annen kvinne.

Det gjør Høyres potensielle samarbeidspartner KrF urolig.

– For oss er dette et stort veiskille, konstaterer KrF-nestleder Olaug Bollestad, som understreker at Høyre selv bestemmer over sine egen politikk.

– Men Høyre har alltid vært vår alliansepartner i denne saken, som er et verdispørsmål for oss. Ved å si ja til eggdonasjon kommer de i hvert fall ikke nærmere KrF, sier hun til NTB.

Diskusjonen om eventuell regjeringsdeltagelse for KrF har blusset opp igjen og vil ligge i bakhodet til Høyre-delegatene.

Intern splittelse

I spørsmålet om eggdonasjon har Høyres programkomité delt seg. Flertallet mener eggdonasjon ikke kan tillates, fordi det vil innebære «et brudd med en langvarig konvensjon om at den som føder barnet, er dets mor».

– Barn som har kommet til verden ved eggdonasjon vil ha en «genetisk mor», som har donert eggcellen, og en «biologisk mor», som har båret det gjennom svangerskapet, heter det.

Også barnets rett til å kjenne sitt opphav står sentralt for motstanderne.

Tilhengerne av eggdonasjon er imidlertid opptatt av «likebehandling av par hvor mannen er infertil par og hvor kvinnen er infertil», og at det er kvinnens eget valg å donere egg.

– Ved eggdonasjon, som ved et ordinært svangerskap, skapes en biologisk tilknytning mellom mor og barn gjennom graviditeten, heter det i dissensen.

Flertall blant fylkeslag

På landsmøtet i mars i fjor fikk partiledelsen gjennomslag for å utsette saken om eggdonasjon i ett år. Aftenposten kunne nylig melde at et flertall av Høyres fylkeslag nå har vedtatt å tillate eggdonasjon.

– Mitt inntrykk er at det ser ut som det er blitt et rimelig stort flertall for eggdonasjon. Jeg tror prosessen vi har hatt i partiet, med en grundig behandling i fylkene, har bidratt til å flytte en del av dem som var usikre, over til ja, sier Tina Bru, leder for Høyres kvinneforum og ja-tilhenger til avisen.

Men KrFs Bollestad undrer seg over at nettopp kvinnenettverket sier ja til eggdonasjon, som hun frykter i neste omgang kan åpne veien for surrogati.

– Da legger vi til rette for at kvinner og kvinners kropp bli lagt under press i tillegg, sier hun.

Flere dissenser

Høyre-landsmøtet skal også behandle spørsmålet om surrogati, nemlig at en kvinne kan bære frem og føder et barn på vegne av andre som skal være barnets juridiske og sosiale foreldre.

Flertallet i komiteen avviser surrogati, men fungerende Unge Høyre-leder Sandra Bruflot mener partiet, på strenge vilkår, bør si ja til såkalt altruistisk surrogati.

– En forutsetning for å si ja til surrogati er at ordningen blir strengt regulert, at den er ikke-kommersiell, og at barna skal ha rett til å vite hvem deres surrogatmor er, heter det i dissensen.

Høyre er splittet også i spørsmålet om å utvide tilbudet om assistert befruktning. Flertallet i komiteen mener tilbudet må utvides til enslige, hvis vilkårene om å gi barnet trygge oppvekstforhold er oppfylt.

Et mindretall på tre mener imidlertid at «barn har rett til den tryggheten som to foreldre gir».

Les også

  1. Høyre-ledelsen går mot en eggdonasjon-smell på landsmøtet

Les mer om

  1. Eggdonasjon
  2. Høyre (H)