Norge

Advokat reagerer på «bagatellisering» av vold mot barn

-Alle barn i Norge har rett til et liv beskyttet mot vold. All vold er vold og må ikke bagatelliseres, sier advokat Sjak R. Haaheim, som har lang erfaring med voldssaker i familieforhold.

Advokat Sjak R. Haaheim reagerer på det han opplever som bagatellisering av vold mot barn. - Vold er vold. Barn har en absolutt rett til frihet fra vold, sier advokaten, som i 15 år har arbeidet med familievold.

  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

I det siste har det vært mye debatt om når barnevernet skal gripe inn. Flere fagfolk har stilt spørsmål om det er riktig å politianmelde all vold mot barn.

Og i mange land lages det demonstrasjoner mot norsk barnevern.

Advokat Sjak R. Haaheim advarer mot å bortforklare vold mot barn.

— Det er krystallklart og velkjent at vold mot barn er straffbart i Norge. Vold i nære relasjoner har vært et satsingsområde for samfunnet i 15–20 år. Slike forsøk på å tilsløre volden er som et gufs fra 20 år tilbake, da politiet brukte betegnelsen husbråk om vold i familien, sier Sjak R. Haaheim.

I noen dommer blir betegnelsen «oppdragervold» brukt for å forklare at det ikke er veldig alvorlig vold det er snakk om.

Noen psykologisk sakkyndige mener også at forutsigbar oppdragervold er mindre skadelig for barn enn annen og mer uforutsigbar vold.

- Tåkelegging

-- Dette er tåkelegging av grensen for barnets universelle rett til beskyttelse mot all vold. Statens plikt til å beskytte barna skiller ikke mellom oppdragervold og annen vold. For voksne oppdragere blir også grensen ullen, vag og forvirrende hvis noen former for vold mot barn er mer akseptable enn andre, sier Haaheim.

Advokat Sjaak R. Haaheim advarer mot å bagatellisere vold mot barn: -All vold er vold, og barn har rett til å leve beskyttet mot vold, sier advokaten, som i mer enn 15 år har arbeidet med familievoldssaker.

Han etterlyser forskning som viser at «forutsigbar» oppdragervold er helt uten skadepotensial for barn.

-— Et kunstig begrep som oppdragervold verner de voksne, og setter barnets rettigheter i baksetet, sier Haaheim.

Uttrykket «oppdragervold» må begraves

Han mener uttrykket «oppdragervold» må begraves i samme grav som «husbråk» og andre tilslørende termer som kan føre til at vold mot barn ikke avdekkes.

I et intervju med Aftenposten stiller advokat Arild Humlen spørsmål om det er til barnets beste at foreldrene straffes med fengselsstraff og barna blir tatt fra dem, og han mener barnevernet oftere bør finne en samarbeidslinje med foreldrene. Les intervjuet her:

Les også

- Ikke alltid til barnas beste at foreldre fengsles for oppdragervold

Seniorrådgiver Sanne Hofman stilte i samme artikkel spørsmål ved om samfunnet alltid skal politianmelde og straffeforfølge alle former for vold mot barn.

Også psykolog Judith van der Weele sier i et intervju med Aftenposten at all vold er skadelig for barn, men at det viktigste ikke alltid bør være å straffe foreldrene strengest mulig. Det viktigste må være at barna får hjelp. Se intervjuet her;

Les også

- All vold er skadelig, men det er forskjell på vold

— All vold er vold

— Mitt prinsipielle utgangspunkt er at all vold er vold. Og all vold mot barn bør som stor hovedregel politianmeldes. Da får samfunnet mulighet til å avdekke det som faktisk har skjedd. Ved å finne «lure» løsninger, krenker man barnas rett til voldsfrihet og man bidrar til å opprettholde mørketall fordi det offentlige ikke får full kunnskap om det som skjer, sier Haaheim.

Han viser til at dagens forskning går ut på at barn som er eksponert for vold hjemme, enten ved at de selv utsettes for vold, eller ved at de ser andre familiemedlemmer som blir slått, senere har lett for å bli voldsutøvere eller utsatt for vold selv.

Kan forhindre nye overgripere og nye ofre

— Ved å beskytte barna i dag forhindrer vi også at barna vokser opp og blir en ny overgriper eller et nytt offer senere i livet. Ved å bortforklare voksen vold mot barn nå, legger vi til rette for at barn lærer at vold er greit – bare det skjer på de voksnes premisser. Det er i så fall neppe i samsvar med samfunnets mål om å bekjempe skadelig vold i familien, sier Haaheim.

Begrepet «oppdragervold» må begraves sammen med uttrykket «husbråk», sier advokat Sjak R. Haaheim, som reagerer sterkt mot forsøkene på å bagatellisere vold mot barn.

Han reagerer også på tidligere forslag om å megle i familier hvor noen blir utsatt for vold.

— Megling er greit når to jevnbyrdige naboer krangler om en hekk. Men det går ikke an å megle i saker om vold i familien, hvor forholdet mellom voldsutøver og den utsatte, som ofte er et barn, er så skjevt nettopp på grunn av volden , sier Haaheim .

- Informasjon det beste

Han mener at informasjon, til voksne, til barn i barnehager og på skoler og til ungdom er det beste virkemiddel for å forhindre vold mot barn.

— Det må gjøres helt krystallklart at all vold mot barn er uakseptabelt og forbudt. Den som innretter seg etter denne enkle regelen, vil også slippe å bli dømt til straff og erstatning, sier advokat Sjak R. Haaheim.

Interessert i temaet? Da anbefaler vi også disse sakene:

Les også

  1. Horne og Tajik: Åpner for å kartlegge vold basert på etnisitet

  2. - Kan terskelen for å sende bekymringsmelding til barnevernet være lavere når familien har innvandrerbakgrunn?