Vil ikke gi single hjelp til å få barn i Norge

Kristin Halvorsen, som nå leder Bioteknologirådet, mener det er galt av samfunnet å lage systemer for at single skal få barn i Norge

Bioteknologirådet mener det beste for barnet er å ha to foreldre og vil ikke sette i system at kvinner uten partner får hjelp til å bli gravid. Kristin Halvorsen er rådets leder.

– Dette handler ikke om hvorvidt man har en god oppvekst med én eller to foreldre, den kan være like god. Det handler om sårbarhet hvis noe uforutsett skjer. Det har samfunnet et ansvar for å tenke gjennom når man setter et tilbud i system, sier Kristin Halvorsen, tidligere leder i SV.

Vil ha endring i Høyre

Leder av Høyres prinsipprogramkomité, Jan Tore Sanner, presenterte mandag innstillingen til flere viktige spørsmål om bioteknologi.

Disse skal Høyres landsmøte ta stilling til 6.–8. april.

Et flertall i komiteen vil ikke tillate eggdonasjon eller surrogati, men et klart flertall går inn for assistert befruktning for enslige kvinner.

Aftenposten skrev i helgen om Erle som opplevde at hun av biologiske og medisinske årsaker mister evnen til å produsere egg.

For henne var tiden knapp, og muligheten til å få hjelp i Danmark et gode. Hun skulle ønske det gikk an å få et liknende tilbud i Norge.

Erle fikk beskjed om at hun måtte skynde seg til å bli gravid av medisinske årsaker. Hun valgte å reise til Danmark. Nå tyder mye på at andre kvinner i hennes situasjon kan få hjelp til å bli gravide i Norge.

Kvinnene bør ha et sosialt nettverk

Bioteknologirådet mener at dersom enslige kvinner får rett til assistert befruktning i Norge, vil det i den psykososiale vurderingen av kvinnen sannsynligvis legges betydelig vekt på om hun har et tilstrekkelig stort og støttende nettverk rundt seg.

Sanner sier det er viktig at man vurderer omsorgsevnene både for par og enslige som får assistert befruktning.

– Det er rimelig at sosialt nettverk også tas med i vurderingen fordi dette har betydning for barnets oppvekstvilkår, sier Sanner.

Jan Tore Sanner tilhører flertallet som ønsker at også single kvinner kan få rett til assistert befruktning.

Bioteknologirådet mener kvinnene må ha politiattest

Et annet forslag for å gjøre det enklere å sile ut de som myndighetene vurderer som uegnet til å få barn, er å innføre politiattest for alle som skal søke om assistert befruktning.

Bioteknologirådet har foreslått dette i sin evaluering.

– I dag er det jo det dilemmaet at det er vanskeligere å bli trener for et fotballag hvis det er barn involvert, enn det er å få assistert befrukting for å få egne barn. Jeg tenker at alle som er i den situasjonen bare skal se på dette som en fordel, sier Halvorsen.

Sanner sier komiteen ikke har tatt stilling til om det er riktig med politiattest. Han har heller ikke noen formening om det bør være en aldersgrense.

– Her må det nok gjøres en konkret vurdering der alder er et av flere momenter, sier Sanner.