Norge

40.000 soldater fra 30 land bringer kø, støy og god butikk

Kaos på veiene, støy og god butikk. Det er kort oppsummert hvordan du vil merke at NATO til høsten skal øve med 40.000 soldater i Norge

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen, og direktøren for Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Cecilie Daae på pressemøte om NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 fredag.
  • og NTB

Kø og forsinkelser vil bli hverdagen i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag fra slutten av august og til de siste soldatene forlater landet i desember.

NATO-øvelsen Trident Juncture er den største på norsk jord siden den kalde krigen, når 40.000 soldater fra 30 land skal øve på strid fra 31. oktober til 7. november.

Målet er å vise samhold og styrke når Norge angripes av det fiktivte landet Murinus og trenger hjelp fra sine allierte.

  • Frank Rossavik kommenterer: «NATO satser på en stor militærøvelse i Norge. Det er ikke tilfeldig.»

Ringvirkninger

– Det blir utfordringer med militære kolonner som kjører saktere enn vi er vant til. Av og til må sivil trafikk stanses helt, blant annet på grunn av vektbegrensning på broer. Vi jobber for at dagliglivet skal bli minst mulig berørt, men tilstedeværelsen vil absolutt merkes, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen.

På den annen side, det finnes også positive ringvirkninger:

– Grovt regnet vil det bli kjøpt varer og tjenester for 1,5 milliarder kroner under øvelsen, sier Jakobsen.

Finne hverandre

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) koordinerer den sivile innsatsen før, under og etter øvelsen. Fylkesmenn, kommuner, politiet, Statens vegvesen og en lang rekke andre etater settes på prøve.

– Vi blir testet på det som var sentralt under terrorangrepet 22. juli 2011. Ressursene må finne hverandre, sier DSB-direktør Cecilie Daae.

Hun legger til at det må planlegges både i stort og i detalj, «som når en kolonne kjører forbi en barnehage eller et flyktningmottak».

Offiserer fra Norge og Tyskland på befaring ved Borg kai område utenfor Fredrikstad

Nordbytunnelen et kritisk punkt

Nordbytunnelen på E6 gjennom Akershus vil bli et av de kritiske punktene når store styrker og tungt materiell skal fraktes til og fra øvelsen mellom Borg havn i Fredrikstad og til øvelsesområdet som i hovedsak vil ligge i Midt-Norge.

Ifølge Forsvarets Forum skal det sørgående løpet stenges fra 3. september til 12. november på grunn av en oppgradering som har vært planlagt i lang tid. Det nordgående løpet vil dermed ha motgående trafikk. Da blir det for smalt for brede militære kjøretøy, som i stedet må kjøre rundt.

Seksjonsleder Stian Jacobsen i Statens vegvesen Region øst har hatt flere møter med NATOs hovedkvarter i Napoli om norske forhold og begrensninger på veinettet.

– Vi opplever i noen grad at de har en urealistisk forventning til hva de kan få lov til på norsk jord, sier han til bladet.

Amerikanske fallskjermjegere under øvelsen Trident Juncture 2015 i Spania.

Skal avskrekke

Ifølge NATOs ledere er det et klart mål å skremme Russland. Alliansen skal avskrekke ved å vise hva den er i stand til. Når det likevel ikke skal øves i Finnmark, handler det ifølge Jakobsen dels om logistikk, men ikke bare:

– Vi ønsker ikke unødig å provosere heller, sa han på pressebriefen fredag.

Russland er invitert til å observere under øvelsen. Samtidig er NATO-styrkene beredt på at Trident Juncture vil være en mulighet for russerne til å øve på ulike påvirkningsmetoder.

På toppen av det hele skal dagliglivet gå sin gang med de store og små hendelser det fører med seg.

– I et stadig mer krevende sikkerhetspolitisk bilde handler det om å være godt forberedt på det vi vet vil treffe oss, og ikke minst på det vi ikke vet vil treffe oss, sier DSB-direktør Daae.

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Nato