Norge

Bøndene i Sogn jakter på jerven hver natt

Siden 10. juli har bøndene jaktet på jerven i Naddvik i Sogn.

Gulo_gulo_01-cvEuq1sDd1.jpg Foto: WIKIPEDIA COMMONS

  • Håkon Block Vagle

Ole Bjarne Hovland er leder i Naddvik beitelag i Sogn, og forteller om stor fortvilelse blant sauebøndene.

— Jerven er veldig aggressiv mot beitedyrene våre. Han dreper dem. Så langt har vi funnet over 40 kadavre, sier Hovland til BT.no.

Det varNRK Sogn og Fjordane som skrev om saken først.

Makabert syn

Bøndene har fått fellingstillatelse, og siden 10. juli har to til tre jegere vært ute om natten for å skyte rovdyret.

— Vi har prøvd å gjøre alt vi kan for å ta vekk skadedyrene. Det skal ikke være jerv her. Det er beitedyrene som skal gå foran i regionen vår, sier Hovland, som forteller om makabre overraskelser.

Jerven hamstrer nemlig mat til vinteren, og gjemmer derfor dyrene den dreper.

— Den forsøker å grave sauene ned i myr, i ur og legge dem i vann. Jerven er veldig spesialisert på dette, og har instinkt for å overleve i ville fjell, forteller beitelederen.

Han mener jerven dreper langt mer enn den trenger i vintermat, fordi sauene er så enkle byttedyr.

Vil ha jerven vekk

Årets jerv er heller ikke første gangen sauebøndene har hatt rovdyrproblemer.

— Sist vi hadde problemer var i 2006. Da var det en tispe som etablerte seg der og valpet om vinteren. En tispe med valper blir svært aggressiv, sier Hovland.

Nå etterlyser han en mer restriktiv rovdyrpolitikk fra staten.

— Vi i beitenæringen opplever at vi står nederst på rangstigen. Staten forvalter rovdyrene for liberalt, og er på ville veier når det er så mye jerv som nå.

- Ikke bærekraftig å utrydde dyr

Biolog Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet er derimot svært kritisk til at bøndene tyr til våpen. Han ønsker seg tvert imot mer jerv.

— Jerven i Norge er utrydningstruet. Vi anslår at det finnes ca. 400 dyr spredt over hele landet, og å redusere bestanden ytterligere er svært problematisk. Vi har ikke en bærekraftig sauenæring hvis bøndene forutsetter at de skal utrydde arter, sier Håpnes.

Sau dør av andre årsaker

Slik Naturvernforbundet ser det, er det naturlig at jerven dukker opp i Indre Sogn. De viser til at jerven hører naturlig hjemme i den norske høyfjellsfaunaen, og oppfordrer bøndene til å finne andre løsninger.

— Stortinget har bestemt at det ikke skal være yngling av jerv på Vestlandet. Det betyr likevel at man må regne med at det er streifdyr. Derfor bør bøndene være mer aktive i å gjete dyrene og om nødvendig flytte dem til andre områder, der de er tryggere, sier Håpnes.

Han viser samtidig til at av sauene som dør ute på beite, er det bare et mindretall som drepes av rovdyr.

— Mens rovdyr årlig dreper om lag 30.000 sauer, dør over 100.000 sauer av andre årsaker. Å gjøre jerven til syndebukk er urettferdig, sier Håvik.