Forsvaret skal bli bedre - men først på 2020-tallet

Styrkingen av Forsvaret starter umiddelbart, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Men svært mye av stridskraften hun snakker om kommer først ut på 2020-tallet.

Det ble travelt for saksordfører Anniken Huitfeldt, Ap (foran). Ikke minst var ordførerne Marianne Bremnes (Harstad) og Nils Ole Foshaug (bak) bekymret for Forsvaret av Nord-Norge. Til høyre kontreadmiral Elisabeth Natvig, som har ledet arbeidet med forslaget til Regjeringens langtidsplan i Forsvarsdepartementet.

Aftenposten har sett på når økt kampkraft faktisk kommer, i Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Heimevernet.Basert på Regjeringens eget forslag til langtidsplan.

Hæren - settes på vent

Den norske Hæren - som beskrives som minimal - kan måtte trå vannet i flere år fremover. Regjeringen vil ha en ny utredning av det som kalles «landmakten». Det kan bety at også lovede, store investeringer i luftvern, artilleri og stridsvogner også kan bli satt på vent. Helikoptre til frakt av soldater, som Russland har dokumentert effekten av, er i dag langt unna for Hæren.

Luftforsvaret - blir svakere før det blir sterkere

De første F-35 kampflyene skal lande i Norge neste år. I 2019 skal de formelt bli en del av det operative forsvaret. Men fortsatt vil det gå flere år før de når kampkraften som er lovet.

I samme periode svekkes F-16 flåten. Totalt betyr dette en «dipp» for Luftforsvaret i årene som kommer.

Sjøforsvaret - mer seiling - men store kutt om noen år

Sjøforsvaret skal få flere besetninger, og seile mer. Nye ubåter lover godt. Men ti år etter at den første av fem fregatter seilte inn Oslofjorden har ingen av dem nådd full kampkraft. Sentralt er helikoptrene som er avgjørende i jakt på ubåter, som skulle vært i sving for mange år siden, men som fortsatt er flere år unna. Dagens ubåter er sårbare, de nye vil ikke være på plass før godt ut på 2020-tallet.

På toppen av dette vil Regjeringen kvitte seg med de seks lynhurtige fartøyene i MTB-våpenet, når F-35 kan bruke samme type missil som båtene. Det betyr mer enn en halvering av marinens overflatefartøyer.

Heimevernet - kuttes kraftig

Også Heimevernet kan komme til å måtte trå vannet, samtidig som Regjeringen vil kutte antall soldater fra 45.000 til 35.000. I dag mangler HV flere tusen soldater, fordi det ikke er penger til å gi dem våpen, uniformer eller trening. Det hevdes at årets treningsbudsjett for HV er redusert med en tredel. Selv innsatsstyrkene, de best trente, sier de trener mindre nå enn på flere år.

  • Frustrerte Heimevernssoldater ville tenne varder i protest mot Regjeringens forsvarsplan.

Det fikk generaladvokaten og HV-toppene til å reagere.

  • 18-åringen Preben Dimmen leverte et flammende innlegg for Heimevernet, i et Si ;D-innlegg i Aftenposten.

__La ikke udugelige politikere harselere med vår frihet, skrev Dimmen.__