Norge

- Debatt om innvandring er tabu i Sverige

  • Einar Haakaas
Peder Hyllengren har en master i psykologi og jobber som forsker ved Forsvarshøgskolan i Stockholm.
  • Kolonier av innvandrere som lever adskilt i egne boområder i Sverige er en tikkende bombe, sier forsker Peder Hyllengren.

Islamist-forsker Peder Hyllengren frykter at manglende debatt om integrering i Sverige kan ende i katastrofe. Aftenposten skrev lørdag om problemer med kriminalitet og segregering i Södertälje. Hyllengren er forsker på islamisme ved Forsvarshøgskolan i Stockholm. Han har fulgt debatten rundt Aftenposten-oppslaget i sosiale medier i Sverige.

Les også:

Les også

Politiet stoppet «invasjon» fra Södertälje

Underrapportert i samfunnet

— Det Aftenposten gjorde burde vært gjort av svenske medier. Men slik er det ikke, dessverre. Temaet er underrapportert både i media og i det

Aftenposten skrev lørdag om segregering og kriminalitet i Södertälje utenfor Stockholm.

svenske samfunnet, sier Hyllengren.

— Hvorfor er dette så følsomt i Sverige?

— Akkurat det spørsmålet har jeg stilt meg selv mange ganger. Sverige er langt unna integrasjon av innvandrere. Dette er en katastrofe det aldri snakkes om. Man ser bare det positive med mangfoldet. Frykten for å bli stemplet som rasist ligger som en våt klut over debatten, mener Hyllengren.

Er et tabubelagt område

— Debatt om innvandring er tabu i Sverige. Det er jo helt absurd, sier forskeren.

Han viser til tidligere migrasjonsminister Tobias Bildstrøm som nevnte ordet volum i forbindelse med mottak av flyktninger.

— Han måtte jo gå sin kanossagang. Bare bruken av dette ordet volum førte til ramaskrik, og han måtte be om unnskyldning. Man kan alltid bruke rasiststempelet for å torpedere en debatt. Dette er ødeleggende for å kunne nå frem til løsninger. Sverige har over lang tid ikke ønsket å problematisere migrasjonen. Den svenske politikken er ikke i nærheten av å finne løsninger, mener forskeren.

Tør ikke anmelde kriminalitet

Som forsker på islamisme har Hyllengren oppsøkt segregerte boområder, blant annet i Göteborg.

— Der finnes det forsteder hvor forbrytelser ikke anmeldes. Folk tør ikke går til politiet. Dette spiser opp samfunnet innenfra. Klanene styrer, som i Södertälje. At folk slutter seg til terrororganisasjonen IS i Syria er akseptert i deler av disse forstedene. Man tillater at det vokser frem verdier som går på tvers av svenske verdier.

Han frykter at utviklingen kan ende i katastrofe for det svenske samfunnet hvor ekstreme krefter tyr til vold mot hverandre.

— Alle er enige om at integrasjon skal bli bedre, men det motsatte skjer fordi det legges lokk på debatten. Stort mottak av flyktninger med lav utdannelse fra en kultur som er svært ulik den svenske. Du behøver ikke være rakettforsker for å forstå at det blir vanskelig, sier Hyllengren.

Svak svensk identitet

- Hvorfor er det ikke debatt om dette i Sverige?

— Det er ingen klart definert svensk identitet. Alt er liksom like bra. Noen klare svenske verdier hadde også gjort det lettere å integrere seg for dem som kommer hit. Når det kommer til spørsmål om innvandring kobles logikken ut hos svenske politikere. Man er bundet av følelser, og vil være god og snill. Dette er hva man vil si til verden, sier Hyllengren.

- Er Sverigedemokraterna et hinder for en seriøs debatt?

— Sverige hadde trolig hatt en mer realistisk politikk om de ikke hadde vært der som et parti man skal være imot, mener Hyllengren.

Alarmerende politirapport

I fjor høst kom svensk politi med en rapport hvor de peker ut 55 geografiske områder i Sverige hvor lokale kriminelle nettverk har stor påvirkning i lokalsamfunnet. Södertälje pekes ut som et av de mest utpregede områder hvor denne problematikken har fått størst gjennomslag. Problemområdene defineres blant annet utfra lav arbeidsdeltagelse med stor andel av sosiale stønader og lav gjennomsnittlig utdannelse.

Et gjennomgående trekk i disse områdene er at flere av beboerne oppfatter det slik at de kriminelle styrer og hvor det er vanskelig for politiet å arbeide. Det forekommer blant annet angrep på politibiler.

Rapporten viser til at det har vokst frem et nytt fenomen i enkelte forsteder i løpet av 1990-tallet. Lokale kriminelle har slått seg sammen og blitt sterkere. Siden 2000 har disse lokale kriminelle nettverkene vokst og blitt et større problem i Sverige. Områdene er preget av et utenforskap i samfunnet og etnisk og økonomisk segregering i et parallellsamfunn.

Les også

  1. Ordfører: Kriminaliteten i Södertälje har ikke noe med flyktninger å gjøre

  2. Forsker: - Integreringspolitikken er mer styrt i Norge enn i Sverige