Norge

Flytoget beholder tog - NSB mister sine om de taper konkurransen

Her får du svar på alle de viktigste spørsmålene om fremtidens jernbane i Norge. Arbeiderpartiet vil ikke love at de stanser Regjeringens planer, om de vinner valget i 2017.

_E5A9628-ETbTZivF7j.jpg
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Slik husker folk NSB, Norges store togselskap. Fortsatt vil de dominere norske skinner i flere år. Men på sikt kan de miste alt, bortsett fra egne ansatte, om Regjeringens nye prinsipper for jernbane blir vedtatt.

Et nytt direktorat og en variant av dagens Jernbaneverket skal i fremtiden styre norsk jernbane. Det ønsker Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF, som mandag ettermiddag presenterte sine planer på Oslo S.

Det symbolske spor 15 på Oslo S

At partiene som vil revolusjonere norsk jernbane valgte å holde pressekonferansen akkurat ved spor 15 var kanskje ikke tilfeldig.

Her går nemlig Gjøvikbanen, den eneste persontog-strekningen som er lagt ut på anbud. En konkurranse NSB vant.

Ketil Solvik-Olsen (Frp), Linda Helleland (H), Åse Michaelsen (Frp), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Abid Q. Raja (V) mener at NSB også vil være fullt i stand til å vinne mange av konkurransene som i årene som kommer skal gjennomføres for norske jernbanestrekninger.

Bortsett fra sin spesialkunnskap om Norge stiller de likevel i prinsippet likt som utenlandske selskap. NSB mister sitt monopol, de mister sine togsett, de mister sine verksteder, sitt eiendomsselskap Rom og retten til å bestemme når og hvor ofte tog på norske linjer skal gå.

Vil ta år før konkurransen om banene er et faktum

Ifølge Abid Q. Raja vil det ta lang tid før alle linjene er lagt ut på anbud.

_E5A9713-KGvBrYIAC2.jpg

— I forhandlingene har vi vunnet frem med å ta dette mer gradvis enn opprinnelig planlagt. Forslaget som nå foreligger støtter vi likevel fullt ut, sier Raja til Aftenposten.

Selve stortingsmeldingen om Jernbanereformen når Stortinget tirsdag.

Her er svarene på spørsmålene om fremtidens jernbane i Norge

Vil NSB få fortrinn i konkurransen med andre?

Ja og nei. NSB «kan» Norge. Men det er bare de selskapene som vinner anbudspakkene med et visst antall strekninger som får tilgang til tog og verksteder. Selskaper som kommer utenfra kan for øvrig ta med egne togsett.

Når skal konkurransen starte?

Den skal ikke vente til det nye InterCity-nettet står klart i 2024, slik NSB håpet. Den første linjen skal konkurranseutsettes i 2016/2017. Hvilken det blir er ikke klart.

Jernbanestrekningene som neppe noen gang blir lønnsomme blir lagt ut på anbud sist, som Nordlandsbanen og Bergensbanen.

Hvem skal ha ansvar for togsett, skinner, verksteder og eiendom?

Dette deles mellom en langt mektigere utgave av dagens Jernbaneverket, inntil videre kalt et infrastrukturforetak, et direktorat, og Samferdselsdepartementet selv.

Foretaket skal holde skinner og signalsystem i orden, drive med utbygging, eiendom, marked og planlegge trafikken.

_E5A9563-Vr7kRPvzkW.jpg

Hva skjer med togene som NSB eier i dag?

Også de kan bli plassert i foretaket. Det kan også bli opprettet et eget selskap for togutleie, slik de har i Sverige, eller togsettene kan bli plassert i samme selskap som verkstedene, som legges under departementet.

Hvem skal bestemme når og hvor ofte togene skal gå?

Det skal Direktoratet, som settes sammen av folk som i dag håndterer bestilling av jernbanetjenester i Samferdselsdepartementet, folk som kan ruteplanlegging i NSB og Jernbaneverket, og andre. Direktoratet får det overordnede ansvaret for jernbane i Norge.

AFP000246363-QQdTpyqu01.jpg

Hva skjer med Flytoget?

Det kan både tape dagens linje til Gardermoen, eller beholde den, og Flytoget kan overta linjer som NSB har i dag. Flytoget ligger under Næringsdepartementet og får i motsetning til NSB inntil videre beholde sine tog.

Kan NSB fortsatt kalles Norges Statsbaner?

Dagens NSB-sjef Geir Isaksen er skeptisk. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener bestemt ja.

«De skal fortsatt være et statlig selskap, og bli et så effektivt transportselskap som mulig. De har staten bak seg når NSBs stiller garantier ved anbudskonkurranser i Sverige,», sier Solvik-Olsen.

nsb-wDu_dhggUD.jpg

Hvilke selskaper kan komme til å konkurrere i Norge?

Den kinesiske giganten MTRvarslet allerede i juni 2013 i Aftenposten at de vil prøve seg. Også svenske SJ er aktuelle, tyske Deutsche Bahn gjennom datterselskapet Arriva, det er også nederlandske og franske selskap.

Er det spesielt at NSB mister posisjoner i Norge men øker deltagelsen i konkurransen i utlandet?

Solvik-Olsen sier han er stolt av NSBs offensiv i Sverige, med datterselskapet Tågkompaniet. Som Aftenposten varslet i går morges prøver NSB seg nå på lokaltogtrafikken rundt Stockholm.

Vil Ap stanse konkurranseutsettingen om de kommer i posisjon?

Det vil ikke samferdselspolitisk talskvinne Eirin Sund svare på. «Vi er imot dette politisk, men vil se på hele reformen før vi svarer på hva vi vil støtte og ikke,» sier Sund.

Hva mener de andre partiene?

SVs Heikki Holmås mener det er helt vanvittig å frata NSB togene. «Jeg tror knapt jeg har hørt om andre land der statsjernbanen blir ranet for togene,» sier Holmås til Aftenposten.

Han finner det betenkelig at det fulgte med milliarder av kroner til det nye veiselskapet, men tilsynelatende ingen til jernbanereformen.

afp000878247-0sMYFxJLo3.jpg

Hva mener NSB-ansatte?

Lokmannsforbund og konduktørforbund som iført uniformer mandag ettermiddag demonstrerte på Oslo S, etterlot ingen tvil om hva de mener. De mener det er helt feil vei å gå å splitte opp norsk jernbane. De peker på at Sveits og Tyskland som har alt samlet er blant de beste i verden.

Hvilke land har en ordning som Norge nå kan få?

Selve anbudspakkene på toglinjer ligner veldig på det Storbritannia har i dag, landet som nylig ble kåret Storbritannia til Europas nest beste jernbaneland

Men Regjeringen har valgt å beholde full kontroll over ikke bare skinnegang og signalanlegg, men også eiendom og retten til å bestemme hvor og når togene skal gå.

Det siste ligner mer på Sveits, som ikke legger ut sine linjer på anbud.

I Sverige legges linjer ut på anbud som pakker. Her har de også et eget selskap som leier ut tog til selskap som vinner konkurransen om pakkene.

Har NSB vunnet frem med noen av sine innsigelser mot forslaget slik det ble omtalt i Aftenposten den 6. mars?

Ja, Rom Eiendom forblir et eget selskap. Og planene om å la fremtidens Jernbaneverket bli en egen etat, strandet. Nå blir det et foretak, som har mindre makt enn en egen etat. Og NSB beholdes som et transportselskap som kan håndtere tog, gods og buss.

Tøff tautrekking innad i Regjering og med V og KrF

Etter det Aftenposten erfarer har det vært tøff tautrekking innad i regjeringen, og mellom regjeringen og støttepartiene.

— Så lenge vi i Venstre sitter med tilstrekkelig innflytelse, blir ingen jernbanelinjer i Norge lagt ned. Ulønnsomme linjer vil uansett leve videre. Og jeg gror som sagt at NSB vil være i stand til å vinne mange anbud, sier Abid Q. Raja.

Les også

  1. Derfor skal NSB stykkes opp

  2. 10 grep for å «stjele» millioner av tonn med varer fra lastebilene

  3. NSB setter rekord i popularitet

  4. Så mye buss for tog må du ta i vår og sommer

Les mer om

  1. Samferdsel