Storskog-asylsøkere får behandlet søknadene i Norge

Asylsøkerne som kom over grensen fra Russland i fjor og som ikke lenger har gyldig visum til Russland, får behandlet søknadene sine i Norge.

En norsk politikvinne tar i mot en gruppe asylsøkere på Storskog grensestasjon på den norsk-russiske grensen i november 2015.

Det er klart etter at Justisdepartementet onsdag kom med en ny instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Det kan bety at de får opphold i Norge, fordi det ikke er trygt å sende dem hjem til sitt hjemland, for eksempel Syria. Eller det kan bety at de ikke får beskyttelse og dermed må reise til sitt hjemland, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet til NTB.

Går ut på tid

Rundt 1.300 asylsøkere er ifølge TV 2 blitt avvist etter den nå forlatte Storskog-instruksen, fordi Russland ble ansett som et trygt tredjeland å vende tilbake til.

Dette gjaldt asylsøkere som hadde multivisum eller midlertidig oppholdstillatelse i Russland, men russiske myndigheter har nektet å ta imot dem. De fleste i denne gruppen er syrere. Praksis fra norske utlendingsmyndigheter er å gi beskyttelse til alle syrere som søker.

Men nå er oppholdsgrunnlaget for mange av disse i ferd med å gå ut på tid.

– Da har vi vurdert det dit hen at gruppen der oppholdsgrunnlaget har gått ut på tid, nå skal få realitetsbehandlet sine asylsøknader i Norge, sier Brein-Karlsen.

Departementet understreker at praksisendringen ikke gjelder asylsøkere som kom fra Russland og fortsatt har gyldig visum til landet. Hvor mange i denne gruppen som har gyldig visum til Russland i dag, kan ikke departementet svare på.

Den nye instruksen er begrunnet med at retur til Russland ikke lenger anses praktisk mulig.

Les også

Deler av grensegjerdet på Storskog må flyttes 1 centimeter

Dialog med Russland

Endringen kommer etter at Politiets utlendingsenhet (PU) i forrige uke ba regjeringen endre den såkalte Storskog-instruksen, slik at asylsøkere kunne få realitetsbehandlet sakene sine i Norge. Regjeringen ønsket imidlertid å vente på svar fra Russland før den bestemte seg.

– Vi mener vi hele veien har hatt en overenskomst med russiske myndigheter om at de som hadde flerreisevisum og oppholdstillatelse i Russland, skulle returneres dit, sier Brein-Karlsen.

– Så har vi sett at det ble problemer med å returnere noen av dem, konstaterer han.

I fjor høst kom det rundt 5.500 asylsøkere til Storskog i løpet av kort tid. Etter at det ble gjort lovendringer, etablert ny asylinstruks og forhandlet med russerne i fjor, opphørte trafikken nærmest på dagen. Rundt 2.200 i denne gruppen skal ifølge TV 2 ha forsvunnet fra norske asylmottak.